Du er her

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF, DPS Kongsvinger poliklinikk

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Poliklinikken ved Distriktpsykiatrisk senter Kongsvinger har ledig fast stilling som psykologspesialist fra mai 2020.

Vi søker etter psykologspesialist 

Poliklinikken har i overkant av 30 behandlere av ulik yrkesbakgrunn. Vi har god spesialistdekning og tilbyr veiledning og et velfundert og tverrfaglig teamarbeid. Poliklinikken er delt inn i flere team, allmenn, akutt, nevropsykologisk, traume, psykose og gruppe. En av våre dyktige psykologspesialister slutter grunnet overgang til pensjonisttilværelse så nå søker vi etter en erfaren, effektiv og faglig sterk psykologspesialist.

Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst!

DPS Kongsvinger ligger cirka en time unna Oslo.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Bidra med spesialistkompetanse innad klinikken
 • Veiledning og opplæring
 • Øvrige spesialistoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Eventulet rettighetsvurdering (avklaring av henvisninger)


Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som psykolog med spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi
 • Klinisk erfaring og faglig bredde fra spesialisthelsetjenesten
 • Oppdatert på nasjonale retningslinjer og faglig sterk 


Personlige egenskaper

 • Evne til faglig refleksjon og å kunne arbeide selvstendig, fleksibelt og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med et høyt arbeidstempo og har god evne til å prioritere sine oppgaver
 • Fleksibel og endringsvillig


Vi tilbyr

 • Godt, utfordrende og engasjerende fagmiljø
 • Gode muligheter for tilrettelegging for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver, men mulighet til å spisse seg internt om ønskelig
 • Dagarbeidstid
 • Gode lønnsbetingelser
 • Fleksibilitet
 • Vi arbeider tett sammen i et tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde og med en humor som sitter løst. På den måten vil du bli raskt inkludert
 • Ahus/Kongsvinger har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Kongsvinger og nærkommunene satser på tilrettelegging av arbeidsplasser, barnehagetilbud, skole- og fritidsordninger, rimelige boliger etc. 


Kontaktinformasjon: Ingunn Ullerhaug, rådgiver, tlf. 926 92 757 og Aino Svarverud, seksjonsleder, tlf. 994 80 453.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
9. februar 2020