Du er her

Psykologspesialist

Oslo universitetssykehus HF - Søndre Nordstrand DPS, Psykosepoliklinikken, Klinikk psykisk helse og avhengighet

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Søndre Oslo DPS er ett av to Distriktpsykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne I bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 130 000 innbyggere.

Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger. DPS`et har følgende seksjoner: Psykose- og rusbehandlingsseksjon, Døgnseksjon og Allmenpsykiatrisk seksjon. Søndre  Oslo DPS har flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling, medikamentfri døgnbehandling og fordypningsområde i transkulturell psykiatri. Seksjon for psykose- og rusbehandling er i gang med å etablere en ny og moderne FACT-enhet.  Vi deltar også i flere forskningsprosjekter og samarbeider blant annet med universitetet i Oslo.

Avdelingen er samlokalisert med Ruspoliklinikken Mortensrud og Barne- og Ungdomspsykiatrisk seksjon for samme område av byen, i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud.

Psykose- og rusbehandlingsseksjonen består av to kliniske enheter: Psykosepoliklinikken og Ambulant psykosebehandlingsenhet.  Vi har nå ledig stilling som psykologspesialist i Psykosepoliklinikken.

Enheten har totalt 16 stillinger hvorav 3 stillinger for psykologspesialister og en psykologstilling. I tillegg har enheten 3 overlegestillinger, 1 LIS, 6 spesialsykepleiere og en klinisk sosionom. 2 IPS/jobbspesialister er tilknyttet enheten, samt en stipendiat (Psykolog) fra TOP i 40 %.

Poliklinikken er delt i to team, Tipsteam og Psykoseteam. Stillingen er knyttet til Psykoseteamet.


Arbeidsoppgaver

Vi ønsker oss en psykologspesialist med bred klinisk erfaring og med faglig engasjement. Oppgavene finnes i disse områdene:

 • Ha psykologfaglig ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser
 • Gi individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Ta ansvar for oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH uten døgnopphold og pasienter på Dom til behandling
 • Delta i utstrakt familie- og nettverkssamarbeid
 • Være aktiv i samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens fagutvikling

 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt med samtidig skadelig rusbruk
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig
 • Er ansvarsbevisst og fleksibel
 • Ha gode samarbeidsevner og trives med teamsamarbeid
 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå og stort engasjement i enheten
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Flexitid
 • IA-bedrift
 • Lønn ihht. foretakets overenskomster


Kontaktinformasjon: Torill Gjerpe Hansen, enhetsleder (sykepleier/jordmor), tlf. 911 74 227 og Eli Lund Magnusson, seksjonsleder, tlf. 400 19 160.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. desember 2019