Du er her

Psykologspesialist

Sørlandet sykehus HF - DPS Aust-Agder, FACT-team, Arendal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Aust-Agder fylket, samt til deres pårørende. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Aust-Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. DPS Aust-Agder har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

FACT team er et spesialisert team som arbeider med langtidssyke som har alvorlige psykiske lidelser og tilleggsproblemer som gjør at de ikke greier å nyttiggjøre seg annen behandling. Teamet er flerfaglig sammensatt, arbeider ambulant og stort sett i pasientens hjem eller andre steder der pasienten oppholder seg.

Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som psykologspesialist i FACT teamet

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykose 
 • Følge opp pasienter i tråd med FACT-modellen og pakkeforløp
 • Behandlingsansvar for pasienter på tvungen psykisk helsevern og for pasienter på dom
 • Behandling individuelt og i gruppe  
 • Veiledning i teamet og veiledning av psykologer
 • Deltagelse i vurderingsteam/inntaksteam
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere som tjenesteapparatet i kommunen 


Kvalifikasjoner 

 • Autoriserte psykologer i spesialiseringsløp kan bli vurdert
 • Vi ønsker en person med erfaring, god faglig kunnskap og faglig nysgjerrighet
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med FACT- teamets og DPS Aust-Agders behov
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå
 • Førerkort for personbil
 • Erfaring fra rusfeltet er ønskelig
 • Psykologspesialist vil ha fagansvaret,  i teamet, sammen med overlege


Personlige egenskaper 

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i å stå i krevende pasientsituasjoner


Vi tilbyr 

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Fordypning og videreutdanning for individuell faglig utvikling
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år for spesialister
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Ørjan Fossheim, enhetsleder, tlf. 917 67 733 og Morten Laukvik, teamleder, tlf. 916 22 416.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. desember 2019