Du er her

Psykolog­spesialist

Helse Fonna, Haugaland DPS

Helse Fonna HF omfattar sjukehusa Haugesund, Stord, Odda og Valen og fire distriktspsykiatriske senter (DPS). Vi er over 4000 medarbeidarar som gir tilbod til rundt 180.000 innbyggjarar. Bli kjent betre kjent med oss på www.facebook.com/helsefonna

Vi vidareutvikler Allmennpsykiatrisk poliklinikk og søkjer psykologspesialistar til nye behandlingstilbod. For den som blir tilsett vil det og vere ein sjeldan mogligheit for å delta i vaktordning for psykologar i Akutt ambulant team (AAT). Som psykolog i AAT får du unik høve til å opparbeide deg erfaring innan akuttpsykiatri, samstundes som du bidrar i arbeidet med å redusere unødvendige innleggelsar og tvangsbruk. Deltaking i AAT er frivillig og er godt økonomisk kompensert.

Arbeidsoppgåver
Delta i viktig faglig utviklingsarbeid innan nasjonalt satsingsområde
Utredning og behandling av eit bredt spekter av allmennpsykiatriske tilstandar
Undervisning og vegleiing

Kvalifikasjonar
Vi søkjer fortinnsvis etter spesialist men eignethet, kompetanse og sterk interesse veg tungt
Må ha norsk autorisasjon som psykolog
Gode språkferdigheiter i norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar
Utviklingsorientert med gjennomføringsevne
Målretta og strukturert
Samhandlingsorientert
Evne til å tenkje heilhetlig

Vi tilbyr
Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg
Spesialistutdanning blir tilbydd.
Mulighet for deltaking i vaktarbeid i Akutt ambulant team (AAT)
 

Sjå heile annonsa og send din søknad på www.helse-fonna.no/jobb 
Har du spørsmål; kontakt funksjonsleiar Thomas Lundqvist tlf 41239898
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets oktober-utgave som utkommer 1. oktober 2019
 

Søknadsfrist
20. oktober 2019