Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken - Bærum DPS, Poliklinikk 3, Akutteam

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen. 

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Vi søker en faglig trygg, fleksibel og engasjert psykologspesialist til vårt akuttambulante team. Teamet inngår i Poliklinikk 3, beliggende på Gjettum. Teamet er tverrfaglig sammensatt og tar imot pasienter, etter henvisning, ved behov for rask vurdering. Teamet jobber tett med de andre seksjonene i DPS og med sykehusavdelingene ved Bærum sykehus.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske tilstander i et akuttforløp
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og veiledning
 • Delta i liaisonfunksjon
 • Bidra med rådgivning overfor samarbeidspartnere (f.eks. fastleger, legevakt)
 • Pådriver i kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Pådriver i pasientsikkerhetsfokus
 • Pådriver i teamets organisasjonsutvikling


Kvalifikasjoner 

 • Spesialist i voksenpsykiatri
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri og teamarbeid


Personlige egenskaper 

Personlig egnethet vektlegges

 • God arbeidskapasitet
 • Faglig trygghet
 • Evne til å ta ansvar, prioritere og beslutte
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Vilje til fleksibilitet
 • Jobbe løsningsorientert
 • Engasjement i arbeidsmiljøet og godt humør


Vi tilbyr 

 • Hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Godt kollegialt fellesskap
 • Fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet
 • En dynamisk klinikk i utvikling
 • Lønn etter gjeldende overenskomster


Kontaktinformasjon: Wibecke Köller, seksjonsleder, tlf. 454 69 808 og Camilla Rønning, avdelingssjef, tlf. 913 25 683.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. oktober 2019