Du er her

Psykolog­spesialist

Statens Barnehus Bergen, Vest politidistrikt - Felles eining for førebygging

Barnehusteamet består av om lag 16 tilsette med ulik og utfyllande kompetanse. Barnehuset har eit regionalt ansvar i heile politidistriktet som strekkjer seg over fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Statens Barnehus Bergen har ei underavdeling i Førde, og fysisk arbeidsstad blir både i Bergen og Førde. Fast arbeidstad er i Bergen.

Arbeidsoppgåver

 • Ivareta og setje barnet i sentrum i alle faser av saka
 • Tilrettelagte avhøyr, m.a. samarbeid før, under og etter avhøyr
 • Kartleggjing og traumekartleggjing
 • Terapi og behandling i tråd med Felles retningslinjer for Barnehusa
 • Bidra med psykologfagleg kompetanse i teamet til kvalitetssikring av behandling og oppfølgjing
 • Rettleie og gje råd til føresette og andre instansar
 • Undervise og dele kompetanse internt og eksternt
 • Tverrfagleg og tverretatleg samarbeid med relevante instansar i heile fylket
 • Bidra til fagutvikling innan fagfeltet
 • Andre oppgåver pålagt av overordna

Kvalifikasjonar

 • Godkjend spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi eller andre relevante spesialitetar
 • Relevant erfaring frå minst eit av følgjande fagfelt: psykisk helsevern for barn og unge, familievern, barnevern eller førebyggande helsearbeid blant barn og unge
 • Erfaring med målgruppa og kompetanse innan vald og seksuelle overgrep
 • Vidareutdanning innan traumer og rettleiing er ein fordel
 • Erfaring med oppfølgjing av traumeutsette barn er ein fordel

Vi tilbyr
Stillinga blir lønna som psykologspesialist SKO 1304 i spennet frå ltr. 76/kr 713 600 til ltr. 79/kr 754 900 brutto per år. Lønnsplassering er avhengig av kompetanse.

For mer informasjon kontakt
seksjonsleiar Kristin Konglevoll Fjell,
tlf. 458 76 296 / 55 55 69 00.

Spørsmål om elektronisk CV/søknad, seksjon for HR,
tlf. 55 55 63 00.

For fullstendig utlysningstekst se www.nav.no
eller www.politiet.no/Om oss/Jobb i politiet
Ref.nr.: 201904458

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juli-utgave som utkommer 1. juli 2019
 

Søknadsfrist
7. august 2019