Du er her

Psykolog­spesialist

Nordlandssykehuset, BUP Bodø

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTube eller Twitter

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling BUPA, NLSH har ca 150 stillinger fordelt på ledelse, 2 døgnenheter, 4 poliklinikker og 2 fagenheter. Poliklinikkene er spredt i hele Nordland, mens fagenhetene, døgnpostene og ledelse er lokalisert i Bodø. 

Vi har nå ledig fast stilling som psykologspesialist. Vi følger nasjonale myndigheters føringer med hensyn til utredning, diagnostikk og behandling. 

Stillingen er lokalisert i Bodø og har ansvar for oppfølging av pasienter opp til 18 år. Enheten er tverrfaglig sammensatt og har 27 stillinger bestående av fagpersoner og spesialister fra ulike profesjoner. 

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak og pakkeforløp for barn og ungdom.
 • Individuell terapi og familieterapi
 • Journalføring etter gjeldende lovverk, kjennskap til Dips er en fordel
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist - helst med kompetanse i arbeid med barn, ungdom og familier.
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid med barn og unge vil være en fordel

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Cand psychol

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement.
 • Gode samarbeidsevner og høy arbeidskapasitet.
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling, med engasjerte og løsningsorienterte kollegaer. Vi jobber kontinuerlig med å være faglig oppdatert og å gi våre pasienter et godt behandlingstilbud.
 • Gjeldende tariffavtaler og pensjonsordning i KLP

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Toril Holmen Lassemo, seksjonsleder, tlf. 905 90 430
Tord Hvalby, enhetsleder, tlf. 938 50 748

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. april 2019