Du er her

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF - Divisjon psykisk helsevern, DPK seksjon poliklinikk

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Er du vår nye psykologspesialist? Kikk her!

DPS Kongsvinger poliklinikk har ledig fast stilling som psykologspesialist 

Vi søker etter deg som spesialist som ønsker bidra til videreutvikling og nytenkning innen vårt fagområde, vi er i en spennende endringsfase for hvordan vi skal dreie våre tjenester og gi effektive samtidig god pasientbehandling. Vi ønsker deg som som er engasjert, oppdatert og interessert i videre utvikling i tråd med prioriterings veilederen for PHV og inntaksarbeid.

Vi søker etter en psykologspesialist som ønsker seg frihet under ansvar og som tenker at hun/han er en sterk fagperson som fortjener fleksibilitet og gode betingelser. DPS Kongsvinger kan tilby deg ett godt og faglig sterkt arbeidsmiljø, kombinert med tverrfaglighet og alle aldersgrupper, vi ønsker påfyll av en tydelig spesialist. Poliklinikken er under utvikling, derav utvikling av gruppetilbud i ett samarbeid på tvers av team innad i eget hus. Poliklinikken er delt opp i ulike team, hvorav allmenn er det største (herunder eget traumeteam og spisteam), gruppeteam, TiRe-team, nevroteam, akutt team og FACT i etableringsfase.

DPS Kongsvinger har ca 100 ansatte av ulik yrkesbakgrunn. Vi har ett unikt samhandlingsmiljø internt, da alt av tjenester er samlet under samme tak, poliklinikk, døgnseksjon, kontorseksjon og administrasjon. ARA, avdeling for rus og avhengighet er også i samme hus, noe som fører til gode samarbeidslinjer. Samt BUP og somatisk sykehus lokalisert nært vårt DPS. Til det beste for pasienten.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig jobbprat, og bli overbevist om at DPS Kongsvinger er rett for deg! 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.


Arbeidsoppgaver

 • Inntaksarbeid (rettighetsvurdering) i tråd med nasjonale retningslinjer
 • Bidra med spesialistkompetanse i klinikken og øvrig spesialistoppgaver
 • Klinisk arbeid
 • Veiledning/opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid


Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som psykolog med spesialistutdanning 
 • Klinisk erfaring og faglig bredde fra spesialisthelsetjenesten
 • Psykologer som innen rimelig tid fullfører sin spesialisering kan også søke
 • Oppdatert på nasjonale retningslinjer og faglig dyktighet


Personlige egenskaper

 • Evne til faglig refleksjon og å kunne arbeide selvstendig, være fleksibel og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med ett høyt arbeidstempo og god evne til å prioritere sine arbeidsoppgaver
 • Endringsvillig


Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag


Kontaktinformasjon: Cecilie Haldammen, seksjonsleder, tlf. 938 70 411, e-post cecilie.haldammen@ahus.no og Hege Anita Kordahl, ass. seksjonsleder, tlf. 416 82 515, e-post hege.anita.kordahl@ahus.no 


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. oktober 2023