Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Telemark HF - DPS Porsgrunn, Allmennpoliklinikken

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 173 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark. Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av fire avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark, samt Psykiatrisk sykehusavdeling og Poliklinisk avdeling TSB og psykose som begge er lokalisert i Skien. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.

Allmennpoliklinikken i Porsgrunn søker etter to psykologspesialister til 100 % fast stilling.

Fra 01.09.2023 samlokaliserte vi de allmennpsykiatriske poliklinikkene i Grenland i én ny poliklinikk i gode og tilpassede lokaler ved Sykehuset i Porsgrunn. Medarbeiderne i den nye poliklinikken kommer fra tre forskjellige allmennpsykiatriske poliklinikker, og for å ytterligere styrke poliklinikken søker vi nå etter to psykologspesialister.

Den nye poliklinikken vil være én av tre allmennpsykiatriske poliklinikker i Telemark, og vil være den mest kompetansetunge og spesialiserte poliklinikken i vårt område. Du blir en del av et stort fagmiljø med 15 psykologer og psykologspesialister samt overleger, lis-leger og høgskoleutdannede behandlere.

Poliklinikken vil videreføre spesialiserte behandlingstilbud innen traumebehandling, tvangslidelser og angstlidelser, og være pro-aktiv med tanke på innføring og etablering av nye kunnskapsbaserte behandlingsmetoder og behandlingsformer. Med ca 40 årsverk vil poliklinikken ha gode muligheter til å yte gode generelle behandlingstilbud til de store pasientgruppene, og samtidig solide, spissede tilbud til de pasientgruppene som er i behov av det. Digitale behandlingstilbud, behandlingstilbud innen personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og brukerstyrte poliklinikker er noen utviklingsområder fremover.

Vi søker etter deg som brenner for faget og pasientene og som ønsker å være med å utvikle poliklinikken og behandlingstilbudene videre.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).


Arbeidsoppgaver

 • Psykologspesialisten vil inngå i et tverrfaglig team; bestående av psykiater, psykologspesialister og psykologer, samt høyskoleutdannede behandlere med ulike videreutdanninger
 • Ansvarlig for utredning, diagnostisering og behandling
 • Veiledning til ikke-spesialister og eventuelle andre yrkesgrupper
 • Delta i inntaksarbeid ved behov
 • Undervisning og kompetansedeling til kollegaer


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist med erfaring fra utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Kompetanse innen utredning og differensialdiagnostikk
 • Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk; skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og engasjert
 • Evne til å tenke helhetlig og integrere flere aktører i tjenesteutformingen


Vi tilbyr

 • Et stort kompetansemiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Veiledning individuelt og/eller i gruppe
 • Mulighet for å jobbe med ulike behandlingsformater
 • Tilretteleggelse av relevante etter- og videreutdanninger
 • Strukturer for aktivt samarbeid på tvers av team, enheter og forvaltningsnivåer
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig etter søknad
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP


Kontaktinformasjon

 • Vegard Moen, seksjonsleder, tlf. 917 23 270
 • Simen Reigstad, psykologspesialist/teamleder, tlf. 35 00 28 00
 • Torunn Seeberg, psykologspesialist/teamleder, tlf. 35 00 28 00


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. oktober 2023