Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken - ADPS FACT seksjon

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Hvem er du og hva kan du bidra med? 

Vi ser etter deg som har et faglig engasjement for mennesker i vår målgruppe, som er inkluderende, og som bidrar til et trygt samarbeidsklima, til åpenhet og til faglig refleksjon i vår seksjon. Du liker å jobbe i team, men også selvstendig. 

Hos oss kan du bidra med å skape gode pasientforløp med helhet og sammenheng.


Hvorfor jobbe i Vestre Viken? 

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Seksjonen består av to FACT-team, stillingen vil være tilknyttet FACT 1. Hvert FACT-team er tverrfaglig sammensatt med ca. ti ansatte bestående av teamleder, helsesekretær, psykiater, spesialist i allmennmedisin, psykolog/psykologspesialist, brukerspesialist, IPS konsulent og case managere. FACT er et samarbeid mellom Spesialisthelsetjeneste, Kommunehelsetjeneste og NAV.

FACT Asker har ansvar for alle pasienter i Asker som er underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgn, de med sammensatte og komplekse tilstander med alvorlig funksjonssvikt, med behov for langvarig oppfølging, og hvor ordinær behandling ikke har vært tilstrekkelig. FACT 1 vil i hovedsak inkludere pasienter med en alvorlig psykisk lidelse som gir rett til spesialisthelsetjeneste, eventuelt kombinert med affektiv lidelse, utviklingsforstyrrelser eller personlighetsforstyrrelse. Ambulering er en del av vår arbeidsmetodikk. Det er et nært samarbeid med fastleger, kommunale tjenester og Blakstad sykehus. FACT Asker er lokalisert sammen med ADPS døgn, Sikta i Røykenveien 170 på Gullhella. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver 
Som psykologspesialist i FACT vil du jobbe med

 • Behandling og oppfølging av pasienter over tid
 • Faglig utvikling av seksjonen
 • Teamarbeid
 • Veiledning internt og til samarbeidspartnere
 • Tvunget psykisk helsevern, TUD
 • Samarbeid med fastleger og kommunehelsetjeneste


Kvalifikasjoner 
Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som psykologspesialist
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring med tvunget psykisk helsevern
 • Har sertifikat på personbil


Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er ansvarsbevisst, selvstendig, engasjert og fleksibel
 • Har interesse for fagfeltet og pasientgruppen
 • Har god arbeidskapasitet
 • Har gode samarbeidsevner og godt humør


Vi tilbyr

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • God mulighet til å påvirke i hvordan rollen som psykologspesialist i FACT skal fylles
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver med muligheter for både psykoterapeutiske behandlingsrammer og ambulant virksomhet


Kontaktinformasjon: Bente Solbakken, seksjonsleder, tlf. 900 47 127, e-post bsolba@vestreviken.no og Elin Skoglund, teamleder FACT 1, tlf. 468 97 656, e-post elin.skoglund@vestreviken.no


Lenke til annonsen

Søk på stilling

 

Søknadsfrist
21. mars 2023