Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Helse- og arbeidspoliklinikk, psykiske lidelser

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnpost og åtte poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.  

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Helse og Arbeidspoliklinikk – psykiske lidelser er p.t. lokalisert på Bjellandsåsen i Tønsberg. Tilbudet består i arbeidsrettet, poliklinisk behandling for mild til moderat angst og depresjon med betydelig funksjonsfall eller tap av livskvalitet for mennesker med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen innebærer kurs i mestring av psykiske og fysiske plager samt strukturert og en kortvarig rekke psykologsamtaler. Poliklinikken har i dag 5 årsverk psykologspesialister som arbeider tett sammen med Helse og Arbeidspoliklinikk – somatiske lidelser. 


Vi har ledig 1 x 100 fast stilling, og håper du vil søke hos oss! 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter der psykologen er behandler
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer          


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog
 • Kompetanse i kognitiv terapi
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Erfaring fra- og trivsel med teamarbeid


Personlige egenskaper

 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og gode samarbeidsevner både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Strukturert, nysgjerrig og nytenkende
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 


Kontaktinformasjon: Kenneth Kvisle, seksjonsleder, tlf. 414 60 738.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
19. mars 2023