Du er her

Psykolog­spesialist

Trondheim kommune - Barne- og familietjenesten Midtbyen

Åpen – kompetent – modig

 

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som psykologspesialist knyttet til satsningen “Sped- og småbarnsløft” i Barnevernsstrategien. Psykologspesialisten vil jobbe byomfattende, men er organisatorisk knyttet til Barne- og familietjenesten (BFT) Midtbyen som har ansvar for satsingen.

Barnevernstrategien har som mål at flest mulig barn skal vokse opp i sin familie og i sitt nærmiljø, noe som også krever at vi tidlig kan identifisere dem som ikke kan dette. Sped- og småbarnsalderen er særlig viktig i forhold til disse målsetningene. God utredning av situasjonen til hvert enkelt barn, god foreldrevurdering og vurderingen av hvilke tiltak som skal settes inn, er avgjørende for at små barn i utsatte situasjoner får en best mulig start i livet. Dersom konklusjonen er at tiltak som skal settes inn mens barnet bor hos sin opprinnelige familie skal Sped- og småbarnsløftet bidra til å utvikle gode og solide tiltak i kommunal regi som skaper varige, positive endringer i barnets omsorgsbetingelser.

Barnevernstrategien er en strategi for hele kommunen, samt alle tjenester og tilbud som kan være involvert i livene til barna. Dette gjelder tjenester både for barn og deres foreldre. Psykologspesialisten vil inngå i den tverrfaglige innsatsen som et slikt løft krever.

Bystyresak om Barnevernsstrategien

Bystyresak om oppvekststrategien “Stein, saks, papir”


Arbeidsoppgaver  

 • Deltakelse i prosjektgruppa “Sped- og småbarnsløft”
 • Systemarbeid knyttet til arbeid med sped- og småbarn, og deres foreldre
 • Veiledning av kolleger og samarbeidspartnere
 • Utvikling av god praksis for utredning og endringsarbeid sammen med kolleger og eksterne kompetansemiljø
 • Bidra i videreutvikling av tiltak kommunen har for barn som bor hjemme hos sin familie
 • Bidra til å utvikle nye tiltak ut fra målsetningene i Barnevernsstrategien
 • Noe klinisk arbeid og tverrfaglig samarbeid på individ- og gruppenivå


Kvalifikasjoner 

 • Godkjent utdanning som psykologspesialist, med spesialisering i sped- og småbarn
 • Erfaring og kompetanse på forhold som har betydning for å vurdere foreldrefungering
 • Praksis fra arbeid med små barn og deres familier
 • Veiledningskompetanse
 • Erfaring med systemarbeid


Personlige egenskaper

 • Sterkt engasjement for arbeid med sped- og småbarn, og deres familier
 • Må kunne ta et helhetlig perspektiv, og være en pådriver i utviklingsarbeid på tvers i kommunen
 • Må være strukturert, kunne jobbe både selvstendig og i team, samt ha god systemforståelse
 • Har god oversikt over arbeidsoppgavene
 • God refleksjonsevne og evne til tverrfaglig samarbeid vil vektlegges
 • Personlig egnethet vil vektlegges


Vi tilbyr

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger


Kontaktinformasjon: Inger Lisbet Hegland, enhetsleder BFT Midtbyen, tlf. 952 63 588 og Kirsti Aune, avdelingsleder, tlf. 952 63 353.


Lenke til annonsen og søk søk på stillingen

 

Arbeidssted
Trondheim kommune - Barne- og familietjenesten Midtbyen
Søknadsfrist
24. mars 2019