Du er her

Psykologspesialist

Psykisk helsevern og rusbehandling - Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

Er du vår nye engasjerte psykologspesialist?

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har ledige stillinger for psykologspesialister innenfor psykisk helsevern for voksen, psykisk helsevern for barn og unge, og TSB. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere med sterkt engasjement for å tilby våre pasienter best mulige helsetjenester.

Hos oss tilrettelegges det for faglig utvikling, bla gjennom tilstrekkelig kurs og konferansedeltakelse for å vedlikeholde din spesialitet. Vi oppmuntrer alle våre psykologspesialister til å inngå i faglige utviklingsarbeid, og muligheten til å kunne kombinere klinisk arbeid med fagutvikling eller forskning er stor. Vi har forskningsmiljøer i sterk vekst på flere områder.

Vi ønsker å være en fleksibel arbeidsgiver hvor du selv bestemmer hvor mye du ønsker å arbeide. Vi kan derfor tilby ulike stillingsstørrelser fra deltid til fulltid, og vi har mulighet for å tilby avtaler om utvidet arbeidstid og vaktordning.

Våre fagmiljøer er preget av høyt engasjement og faglig nivå. Vi forsøker å legge til rette for at hver enkelt medarbeider skal kunne utvikle seg som behandler og vi forsøker å ha fokus på selvivaretakelse i en hektisk hverdag.

Nye Follobanen gjør reisetiden til våre lokasjoner raskere og mer aktuell som arbeidsplass for deg som bor et stykke unna. Eksempler på reisetid med tog: Oslo - Moss (DPS, BUP, TSB) 32 min, Oslo - Askim (DPS, BUP, TSB) 43 min, Oslo - Fredrikstad (DPS, BUP, TSB) 59 min. Våre lokasjoner er i Askim, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Kalnes og Halden.

Er dette en arbeidsplass du kan trives og utvikle deg på? I så fall vil vi gjerne ha din søknad. Søknadene vil bli lest og vurdert forløpende, og ansettelse kan skje før søknadsfrist utløper.


Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling
 • Arbeidsoppgaver knyttet til poliklinikk, ambulant eller poliklinikk etter interesse og individuell avtale
 • Veiledning av psykologer i spesialisering
 • Pasientdokumentasjon ifht nasjonale krav


Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon
 • Ønskelig med bred klinisk bakgrunn


Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe sammen i tverrfaglige team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Et godt og spennende arbeidsfellesskap
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Videreutdanning i utredning og behandlingsmetodikk etter nærmere avtale
 • 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år for spesialister
 • SØ har gode servicetilbud for ansatte som blant annet utleie av feriehus/hytter, bedriftsidrett, årlig fjelltur
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
   

Østfold har mye å tilby, og for å få overblikk anbefales det å se på følgende nettsteder:


Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting i barne- og ungdomspsykiatrien og habiliteringstjenesten.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: 
Geir Andreas Joner, klinikksjef, tlf. 911 22 531, e-post andreas.joner@so-hf.no


Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
31. mars 2023