Du er her

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF - Divisjon psykisk helsevern, DPS Follo, Seksjon for gruppeterapi

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Vi søker en engasjert psykologspesialist  

Er du faglig engasjert og vil bli vår nye kollega?

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist ved Seksjon for Gruppeterapi ved DPS Follo. Søkere som er i avsluttende løp i spesialisering oppfordres også til å søke. 


Seksjonen driver med utredning og behandling av pasienter med langvarig psykisk problematikk som personlighetsforstyrrelser og psykosomatiske smertelidelser. Metoden er hovedsakelig gruppepsykoterapi, men også en del individuell utredning og behandling. Mentaliseringsbasert behandling (MBT) og metakognitiv interpersonlig terapi (MIT) er grunnlaget, og vi har grupper under denne overskriften med psykoedukasjon. Videre har vi grupper med bevegelsesterapi og billedterapi, med overvekt av samtalegrupper. 

DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus, og består av en kontorfaglig seksjon og 6 kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TiRe), Seksjon for gruppeterapi, Akutteam (FAT), Seksjon for døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus. 

DPS Follo har ansvar for å gi et lokalbasert tilbud innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.

DPS Follo er lokalisert sentralt i Ski sentrum med god tilgang til offentlig kommunikasjon. Estimert reisetid når Follobanen åpner i desember 2022 vil være 11 minutter fra Oslo S. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.


Arbeidsoppgaver

 • Foruten utredning og behandling må veiledning av psykolog eller andre faggrupper påregnes 
 • Det forutsettes også et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere 


Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker en fagperson med erfaring fra pasientgruppen
 • Ferdig psykologspesialist, men søkere som er i avsluttende løp i spesialisering oppfordres også til å søke
 • God utrednings- og terapikompetanse
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Må beherske norsk både skriftlig og muntlig 
 • Ønskelig med erfaring i bruk av DIPS    


Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet, og gode samarbeidsevner 
 • Strukturert og selvstendig. Gode kommunikasjonsevner 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse 


Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et engasjert fagmiljø med hyggelige kolleger med høy fagkompetanse. Vi er et team på 11 fagpersoner (herav 6 psykologer og overlege) med bred faglig bakgrunn, de fleste med videreutdanning i gruppeanalyse
 • Vi legger vekt på faglig oppdatering med kurs og internundervisning 
 • Vi inngår i nettverk av enheter i Norge som jobber med personlighetsforstyrrelse, med mulighet for forskning på data herfra. Vi har et godt samarbeid med de 4 andre gruppeseksjonene i Divisjon psykisk helsevern i Ahus med tanke på kvalitetssikring og faglig utvikling. Utover det har vi et godt samarbeid internt i DPS Follo 
 • Vi holder til i egnede lokaler i Ski sentrum, kort vei fra kollektivknutepunkter 


Kontaktinformasjon: Camilla Wilberg, psykologspesialist, tlf. 64 85 20 00 og Eva Wathne, seksjonsleder, 64 85 20 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
4. desember 2022