Du er her

Psykologspesialist

Oslo Universitetssykehus - BUP Oslo Nord, enhet Bjerke, Klinikk psykisk helse og avhengighet

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Seksjon BUP Oslo Nord, enhet Bjerke, har ledig stilling som psykologspesialist i fast stilling fra og med 01.09.22.

Vi arbeider aktivt med egen organisasjon og hvordan den skal se ut i fremtiden. Som nyansatt psykologspesialist vil du møte spennende utfordringer og bidra i den kontinuerlige kompetanseutviklingen ved enheten. Du vil bli en del av et godt kollegialt fellesskap med fokus på fag samt gode muligheter for forskning og fagutvikling.

BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykiskhelse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF. Les mer om poliklinikken her.  Poliklinikken ligger vakkert plassert helt øverst i Nydalen med Akerselven som nærmeste nabo.

Opptaksområdet, bydelene Sagene, Bjerke og Nordre Aker, har en barnebefolkning på ca. 26 000. Seksjonen gir tilbud om utredning, diagnostisering og behandling til barn og unge fra 0-18 år samt gravide. Vi har flere matriseteam; familieterapi, sped- og småbarn (0-3), dialektisk atferdsterapi (DBT) mot suicidalitets- og selvskadingsproblematikk, spiseforstyrrelser, nevro, OCD, psykose og eget traumeteam. 

Seksjonen har 59 kliniske stillinger i en hektisk hverdag der vi fokuserer på å opprettholde et godt og stabilt arbeidsmiljø med alle stillinger besatt. Seksjonen har et faglig fokus med mange erfarne klinikere, høy andel psykolog- og legespesialister og alle relevante profesjoner representert. Det er ni kontorfaglige ansatte som yter god leder- og behandlerstøtte.

Enhet Bjerke består av: 2 spesialister i klinisk pedagogikk, 1 klinisk sosionom, 1 klinisk barnevernspedagog, 4 psykologspesialister, 4 psykologer, 4 overleger, 1 lege i spesialisering samt enhetsleder

Synes du dette virker interessant? Da ser vi frem til å motta din søknad!

Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd, må forelegges ved ansettelse. Vi forutsetter at søkere behersker norsk språk både muntlig og skriftlig. Det bes om at 2 referansepersoner oppgis ved eventuelt intervju.

Tiltredelse så snart som mulig.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og individualbehandling innenfor psykisk helsevern for barn og unge
 • Samarbeid med aktuelle personer og instanser, systemarbeid
 • Søker må forvente å få veiledningsansvar for psykologer og kolleger/studenter


Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist, fortrinnsvis innen barne- og ungdomspsykologi
 • Søkere som er nært opp til fullført spesialisering kan også være aktuelle
 • Bred erfaring med diagnostisering på spesialisthelsetjenestenivå
 • Bred generalist- og dybdeerfaring med oppfølging ihht. indikasjon, av sammensatte tilstandsbilder i poliklinikk
 • Kjennskap til elektroniske journalsystemer, særlig relevant: DIPS Arena
 • Til stillingen kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er trygg og arbeider selvstendig, strukturert og målrettet 
 • Du trives i en travel arbeidshverdag
 • Du er med og bidrar til glede og humor i arbeidshverdagen vår


Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Støttende og svært godt kollegialt samarbeid
 • Mulighet for deltakelse i matriseteam (spesialteam) 
 • Stimulerende og inspirerende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode faglige videreutviklings- og fordypningsmuligheter
 • Mulighet til påvirkning og utvikling av enhet og seksjon
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønn etter avtale


Kontaktinformasjon: Gro-Kristin Skard Skomedal, enhetsleder Bjerke, tlf. 24 09 36 00

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. august 2022