Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF - Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet, Enhet For Akutt, Sanderud

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Ledig vikariat som psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet, Enhet For Akutt, Sanderud 

BUP Enhet For Akutt ligger på Sanderud Sykehus like i nærheten av Hamar. Enheten har 8 døgnplasser for ungdom opp til 18 år. Enheten er den eneste akuttenheten i BUP Innlandet, og får ungdommer fra hele fylket. Enheten tar i mot ungdommer hele døgnet, men får bistand fra vaktlinjen i voksenpsykiatrien ved mottak på kveld/helg og helligdager. Dette fordi vi ikke har noen egen vaktlinje. Enheten får inn ungdommer med alle typer diagnoser og problematikk.

Enheten er opptatt av pårørendearbeid og systemarbeid og samarbeider tett med ulike instanser.

Enheten samarbeider tett med de andre døgnenhetene og poliklinikkene i BUP Innlandet.

Enheten er opptatt av tverrfaglighet og behandlergruppen består av både overlege, psykologspesialister, LIS leger og psykolog. Miljøpersonalgruppen er også tverrfaglig og består av sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagog, pedagog, og alle disse faggruppene med og uten videreutdanning.


Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Mottak/Innkomst av pasienter, vurdering av pasienter som blir meldt til innleggelse, oppfølging av de inneliggende pasientene, og oppfølging av disse og deres pårørende sammen med de andre behandlerne og miljøpersonale
 • Systemarbeid i forbindelse med pasientforløp. Samarbeid og veiledning til kommunale tjenester i pasientsaker
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Faglige drøftinger i team
 • Deltakelse i kvalitetsutvikling
 • Ivareta fortløpende dokumentasjon i journal


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog (psykologer med norsk lisens kan også være kvalifisert til stillingen)
 • Godkjenning som psykologspesialist, med klinisk spesialitet i arbeid med barn/ungdom innen psykisk helsevern er en fordel
 • Erfaring med klinisk arbeid og behandling av barn, ungdom og familier
 • Det er en fordel med erfaring fra tverrfaglig arbeid
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter
 • Må beherske norsk (evt. skandinavisk) godt, både skriftlig og muntlig 


Personlige egenskaper

 • Engasjement for arbeid med barn og unges psykiske helse
 • Gode evner til å skape virksomme samarbeidsrelasjoner med og rundt barn, foresatte og samarbeidsinstanser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til å jobbe selvstendig, i team, på en effektiv og strukturert måte
 • Interesse og engasjement for fagutvikling
 • Evne til og trivsel med å jobbe målrettet og systematisk med endringsarbeid
 • Du liker å jobbe tverrfaglig, i et periodevis høyt tempo og bidrar til et trygt og positivt arbeidsmiljø  
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du må like akutt-arbeid og fokus
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.


Vi tilbyr

 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
 • En variert arbeidshverdag med mange dyktige kollegaer
 • Muligheten for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og løsningsorienterte kollegaer
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Helga Martine Ottesen, enhetsleder, tlf. 480 46 930.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. mai 2022