Du er her

Psykolog­spesialist

Vestre Viken - Psykiatrisk avdeling Blakstad, behandlerseksjon Akutt og behandlerseksjon Psykose

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

01.03.2018 ble Psykiatrisk avdeling Blakstad i Asker og Psykiatrisk avdeling Lier slått sammen til en avdeling, som nå er blant de største sykehusavdelingene i Norge. Den nye avdelingen har 12 døgnseksjoner, med tilhørende spesialiserte polikliniske tilbud og behandlerseksjoner for akutt, psykose og alder.

Avdelingen har ansvar for et opptaksområde med 26 kommuner og en befolkning på ca. 500.000. Den nye storavdelingen er lokalisert på Blakstad frem til nytt sykehus i Drammen er ferdigstilt. Psykiatrisk avdeling er interessert i å rekruttere leger og andre faggrupper med interesse for forskning, evaluering og faglig utvikling, som et ledd i å utvikle avdelingen til et viktig psykiatrisk kompetansemiljø i Helse Sør-Øst.

Psykiatrisk avdeling Blakstad, behandlerseksjon akutt og behandlerseksjon psykose, har ledig 2 faste stillinger for psykologspesialister i 100 % stilling fra 01.04.19. I tillegg har vi et års vikariat ledig fra 01.04.19.

Personlig egnethet, samarbeidsevner, fleksibilitet og struktur vil bli vektlagt.

Behandlerseksjon akutt består av 11 overlegestillinger og 3 psykologspesialister og behandlerseksjon psykose består av 7 overleger og 3 psykologspesialister, begge med egen seksjonsleder. Behandlerne er knyttet til de ulike kliniske seksjonene; i akutt en mottaksseksjon og tre akuttseksjoner og i fagområdet psykose er det to lukkede psykoseseksjoner, en sikkerhetsseksjon og en utredningsseksjon.

Akuttseksjonene har pr. d.d. til sammen 52 døgnplasser og psykoseseksjonene har 42 døgnplasser.

I alle seksjoner ved Psykiatrisk avdeling Blakstad samarbeider vi tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. Avdelingen etterstreber å arbeide etter en visjon der stor grad av medarbeiderdeltagelse (samvalg) ligger til grunn for tjenestetilbudet, sammen med fokus på optimalisering av funksjon, og kontinuitet og samhandling i alle forløp. 

Kontaktinformasjon: Elisabeth Mork, seksjonsleder, tlf. 477 16 002.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Arbeidssted
Vestre Viken - Psykiatrisk avdeling Blakstad, behandlerseksjon Akutt og behandlerseksjon Psykose
Søknadsfrist
15. februar 2019