Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - Avgiftning, bygg A

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Avdeling rus og avhengighet, Avgiftning, bygg A har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist. 

Tiltredelse etter avtale.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus - og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.   

Avgiftning, bygg A tilbyr døgnbehandling for rusmiddelavhengige, i hovedsak med illegalt rusmisbruk, til personer over 18 år. Avgiftningsposten har 11 døgnplasser, og tilbyr elektive innleggelser for avgiftning og tilrettelegging/motivasjon for videre behandling. I tillegg tar posten i mot pasienter som overføres fra somatikk og psykiatri, akutte innleggelser på dagtid, samt tvangsinnleggelser etter HOL kap. 10.


Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging og utredning av pasienter
 • Veiledning av personalet og samarbeidspartnere
 • Aktivt delta i den faglige og organisatoriske utviklingen av seksjonen
 • Bidra til å videreutvikle den psykologfaglige rollen ved seksjonen
 • Bidra til å videreutvikle det totale behandlingstilbudet ved seksjonene og avdelingen som helhet, herunder bistå med internundervisning


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist i klinisk voksen eller rus, eller tilnærmet spesialistkompetanse
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge


Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis TSB
 • Du har evne og lyst til å jobbe strukturert, fleksibelt, selvstendig og i team
 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling
 • Du har god digital kompetanse og god systemforståelse
 • Du bidrar aktivt til faglig og organisatorisk utvikling
 • Du har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid
 • Du er stabil og fleksibel
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad


Vi tilbyr

 • Arbeid i et hektisk, men spennende miljø
 • Et tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Vedlikehold av spesialitet
 • Studiepermisjon for spesialister ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.KLP.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  


Kontaktinformasjon: Anne Katrine Hauge, seksjonsleder, tlf. 988 65 965 og Ulrich Kratzer, avdelingspsykolog, tlf. 907 66 360.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. januar 2022