Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - DPS ledelse

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vi søker psykologspesialist til spennende rådgiverstilling 


DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 16 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter,  en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.
 
Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.
 
DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Rådgiver for inntak og kvalitetsforbedring vil inngå i avdelingssjefens fagstab sammen med avdelingsoverlege og avdelingspsykolog, og skal være inntaksansvarlig i avdelingen. Videre utvikling av inntaksarbeidet er en prioritert oppgave, og er helt sentralt for å sikre at pasientene får tilbud på riktig nivå til rett tid. I inntaksarbeidet vil det inngå klinisk arbeid i form av vurderingssamtaler. Kontakt med fastleger og samarbeidspartnere i kommunene kan også være del av oppgavene.
Andre sentrale arbeidsoppgaver er deltakelse i DPSets kvalitetsråd og kvalitetsforbedringsarbeid i avdelingen. Oppgaver innen undervisning og veiledning på både seksjons- og avdelingsnivå kan være aktuelt.
 
Stillingen kan kombineres med mer klinisk arbeid i perioder, om dette er ønsket. Om det er ønskelig med deltids forskning på bakgrunn av kvalitetsforbedringsarbeidet, er dette mulig å vurdere nærmere. 


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Erfaring fra eller interesse for inntaksarbeid
 • Erfaring fra- og trivsel med teamarbeid
 • God kjennskap til lovverk, veiledere og retningslinjer


Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk, men også nytenkende
 • Evne til å prioritere oppgaver
 • Løsningsorientert og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En sterkt utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Å delta i utviklingen av framtidens spesialisthelsetjeneste
 • Tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte  
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 


Kontaktinformasjon: Mette Camilla Moen, konstituert avdelingssjef / spesialist i psykiatri, tlf. 413 06 568.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. desember 2021