Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF - BUP Innlandet, Poliklinikk Tynset

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Det er ledig en 100 % vikariat stilling som psykolog ved BUP Tynset. BUP Tynset er en del av BUP Innlandet, som består av 5 poliklinikker samt ulike døgntilbud. 

BUP Tynset sitt opptaksområde er kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Tynset, Folldal, Tolga, Os og Engerdal. Innenfor opptaksområdet er det bosatt ca 3500 barn i alderen 0-18 år. Det er 10 årsverk ved enheten. Vi har trivelige og nyoppussede lokaler, stabil bemanning og godt etablert samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. BUP Tynset er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere.

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, sykkel, ski, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Nord-Østerdal er dessuten av de få områdene i Sør-Norge som kan “garantere” skiføre om vinteren. Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets- og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo. 

Det er ønskelig med 2 stk referanser inkludert siste arbeidsgiver. Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved søknaden i Webcruiter
Den som tilbys stillingen må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a. 


Arbeidsoppgaver  

 • Utredning og behandling til barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Behandling og veiledning til familier/foresatte
 • Tett samarbeid med andre involverte instanser
 • Veiledning til kommunen knyttet til henviste barn


Kvalifikasjoner  

 • Autorisasjon som psykolog/psykologspesialist
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge


Personlige egenskaper  

 • Interesse og engasjement for barn og unge
 • Gode samarbeidsevner både med barn, foreldre og kollegaer
 • Gode evner til selvstendig arbeid og struktur
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt


Vi tilbyr  

 • Gode muligheter for spesialisering / etterutdanning for spesialister
 • Utfordrende oppgaver som spenner over et vidt spekter 
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen 
 • Godt arbeidsmiljø med kompetente ansatte
 • Konkurransedyktig lønn
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Bjørn M. Tønder, enhetsleder, tlf. 932 01 668, e-post bjornm.tonder@sykehuset-innlandet.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. desember 2021