Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF - BUP Utredning og behandling, UT-team

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Ønsker du å være med på våre nye satsning og bygge opp et ambulant behandlingstilbud til ungdom?  

BUP Innlandet bygger nå ut våre tjenester, og etablerer et nytt tilbud til ungdom i opptaksområdet. Tilbudet er et arenafleksibelt behandlingstilbud der hovedtyngden vil være ambulant arbeid med ungdom i deres hjemmemiljø/skole. Teamet heter UT-teamet, og startet opp i september 2021. UT-teamet skal være tverrfaglig sammensatt og kunne gi ungdom og deres familier et helhetlig, intensivt og ambulant tilbud. I hovedsak vil tiltakene foregå i ungdommens nærmiljø og i samarbeid med andre aktuelle instanser.

Du vil få mulighet til å være med og utvikle et intensivert og skreddersydd tilbud til ungdom og deres familier. 7 årsverk inngår i teamet, deriblant overlege, psykologspesialist og miljøterapeuter. En av UT-teamets hovedoppgaver er å utrede og behandle ungdom mellom 13 og 18 år hvor poliklinisk behandling er prøvd, men vurdert som ikke tilstrekkelig. Det kan være ulike årsaker til dette, blant annet oppmøteproblemer som følge av symptomer på angst eller depresjon, ofte i kombinasjon med underliggende utviklingsforstyrrelser. UT-teamet skal samarbeide tett med kommunale instanser og familiene.

Teamet er organisert sammen med Utredning og behandling på Sanderud. Det er et tett samarbeid med døgnenheten, og psykolog vil samarbeide med behandlere tilknyttet enheten om det helhetlige behandlingstilbudet.
Teamet disponerer egne biler, men noe bruk av egen bil må påregnes.

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av ungdom i tverrfaglig team 
 • Behandling/veiledning til familier/foresatte  
 • Veiledning og tett samarbeid med andre instanser 
 • Veiledning og kvalitetssikringsoppgaver i teamet 
 • Ved behov kunne gå inn og gjøre enkelte oppgave på døgnenheten 


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog
 • Godkjenning som spesialist i klinisk psykologi. Søkere underveis i spesialiseringsforløp kan komme i betraktning for stillingen
 • Erfaring fra klinisk arbeid med barn og ungdom
 • Ønskelig med erfaring fra familiebehandling/veiledning og/eller nevroutviklingsforstyrrelser 
 • Erfaring med/interesse for ambulant arbeid 
 • Førerkort klasse B og disponerer egen bil  


Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for barn og unge
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner   
 • Gode evner til selvstendig arbeid og struktur  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Være med på å bygge et nytt behandlingstilbud
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en engasjerende virksomhet
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen 
 • Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Lisbeth Wennberg, enhetsleder, tlf. 416 15 777, e-post Lisbeth.Wennberg@sykehuset-innlandet.no og Kristine Langmyr, teamleder, UT-teamet, tlf. 957 93 348, e-post Kristine.Langmyr@sykehuset-innlandet.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. oktober 2021