Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken - ARA Døgnseksjonen Blakstad

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.    I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Vi er en seksjon i Avdeling for rus og avhengighet (ARA) som tilhører Klinikk for psykisk helse og rus, i Vestre Viken HF. Klinikken er en av landets største. Avdelingen består av fem seksjoner fordelt på fire lokasjoner, Bærum sykehus, Blakstad sykehus, Drammen sentrum og Konnerud. Bærum og Drammen har hver 13 avgiftningsplasser, Blakstad og Konnerud har hver 12 døgnbehandlingsplasser.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er samlokalisert i Drammen. Seksjonen gir behandling til personer med rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP). Det følges et standardisert behandlingsforløp med 12 uker døgnbehandling etterfulgt av 4 uker dagbehandling før overføring til videre behandling i TSB poliklinikk eller kommune. Behandlingen er i stor grad gruppebasert etter evidensbasert og anerkjent metodikk. Pasientene får også individuell psykoterapi og miljøbehandling.

Seksjonen har en detaljert, evidensbasert faglig plattform som tydeliggjør de forskjellige elementene i behandlingen og hvordan disse utgjør et tett ukeprogram. Det er to stillinger for psykolog/psykologspesialist som er besatt og en tredje skal besettes.

Behandlingstilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn, men seksjonen har også ansvar for behandling etter helse og omsorgstjenestelovens § 10-2 og 10-4. Seksjonen har til oppgave å foreta helhetlig, strukturert utredning og diagnostisering av pasienter der dette ikke tidligere er gjort. 

ARA Døgnseksjon Blakstad ligger i flotte omgivelser på området Blakstad sykehus, sammen med seksjonene i klinikkens psykiatriske sykehusavdeling. Det er gode parkeringsmuligheter og god offentlig kommunikasjon, 25 min fra Oslo sentrum og en hyggelig kantine. Klinikkens produktive forskningsavdeling ligger også på området. Seksjonen har 12 behandlingsplasser og er bemannet med 28.5 årsverk. Det arbeides i tverrfaglige team med i hovedsak høyskoleutdannet turnuspersonal. 

Det er jevnlige fagseminarer for alle behandlere (psykologer og leger). Det gis mulighet for relevant videre- og etterutdanning. Veiledning gis etter behov.

Vi søker nå en kompetent og engasjert psykolog, fortrinnsvis spesialist som ønsker å ta del i det pågående utviklingsarbeidet i seksjonen. Søkere med kort tid igjen til godkjenning som spesialist kan også bli vurdert. Det vil bli lagt vekt på faglig kompetanse og  relasjons- og samhandlingskompetanse. Nærmeste leder er seksjonsleder.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Samarbeid med pårørende
 • Samarbeid med kommunale- og andre aktuelle instanser
 • Samarbeid med tverrfaglig team og med øvrige medarbeidere på seksjonen
 • Veiledning og opplæring 


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist, fortrinnsvis rus eller klinisk voksen
 • Psykolog med relativt kort tid til godkjenning som spesialist kan også søke
 • Erfaring fra arbeid rus og  psykiske helse
 • Bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Du behersker norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig  


Personlige egenskaper 

 • Stor arbeidskapasitet 
 • Selvstendighet, samt god evne til struktur og egenorganisering
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Et stort og trivelig arbeidsmiljø med gode og erfarne kollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • En seksjon som er opptatt av god og virksom pasientbehandling
 • En seksjon som er opptatt av faglig utvikling
 • Lønn og tiltredelse etter gjeldende overenskomster
 • Gode velferdsordninger – bl.a. personalhytter

Ved intern rekruttering kan vikariater og andre stillingsbrøker bli ledig.


Kontaktinformasjon: Marianne Bratberg, seksjonsleder, tlf. 915 97 160.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. mars 2021