Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk Tønsberg

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte 

Ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk Tønsberg har vi ledig 100 % fast stilling som Psykologspesialist fra 01.03.20

Poliklinikken tilstreber et nært samarbeid med blant annet fastleger, helsesøstre, psykisk helsetjeneste for barn og unge, PPT (kommunal og fylkeskommunal) habilitering- /omsorgstjeneste, barnehager og skoler.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)


Kvalifikasjoner 

 • Norsk psykologautorisasjon
 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykiatri. Søkere som har påbegynt spesialiseringen vil også vurderes
 • Arbeidserfaring som psykolog med utredning og behandling av barn og ungdom
 • Utviklingsorientert og har din faglige forankring i kunnskapsbasert behandling
 • Kan utvikle gode behandlingsrelasjoner
 • Du liker å arbeide i tverrfaglige team
 • Du gir veiledning til medarbeidere og samarbeidspartnere i faglige spørsmål
 • Du ønsker å bidra til fagutvikling gjennom blant annet prosjektarbeid, undervisning og lignende
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse


Personlige egenskaper 

 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere
 • Du kan utvikle gode behandlingsrelasjoner med barn, ungdom og familier
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen


Vi tilbyr 

 • Et godt arbeidsmiljø hvor vi hele tiden jobber for å forbedre helsetjenestene våre
 • Egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening 

Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon: Bård Bugge, seksjonsleder, tlf. 417 03 012.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. januar 2021