Du er her

Psykologspesialist

Akershus universitetssykehus HF - DPS Groruddalen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Rosenbergveien 15 (Grorud)
Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.


DPS Groruddalen er en sentral del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne, med opptaksområde Alna, Grorud og Stovner bydel, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 8 kliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud).
 
Vi har en ledig fast stilling som psykologspesialist ved Allmennpoliklinikk C i Rosenbergveien 15. 
 
Seksjonen består av psykologspesialister, psykologer, lege, psykiater og en klinisk sosionom. Vi yter tjenester til befolkningen i Grorud bydel og deler av Stovner bydel.
 
Her kan du bli del av et kompetent fagmiljø. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, faglige utfordringer, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Arbeidet består i hovedsak av pasientarbeid som inkluderer utredning og behandling av mennesker med psykiske lidelser. Arbeidet omfatter tverrfaglig samarbeid, samt veiledning og noe undervisning. Spesialistene ved DPS’et veksler på å delta i inntaksteam.
 
Allmennpoliklinikken har kompetanse på behandling av traumelidelser, angstlidelser, depresjon og bipolare lidelser, personlighetsforstyrrelser, ADHD samt behandling av pasienter med minoritetsbakgrunn.
 
Alle kandidater må søke elektronisk.
 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling
 • Samtaleterapi av kortere og noe lengre varighet
 • Samarbeid med helsepersonell internt og eksternt
 • Samarbeid med andre offentlige instanser
 • Deltagelse i poliklinikkens møter
 • Bidra faglig inn i et tverrfaglig team

Kvalifikasjoner
 • Erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring med behandling av pasienter med traumelidelser og minoritetsbakgrunn
 • Ønskelig med spesialist i klinisk voksen psykologi
 • Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Må ha norsk autorisasjon som psykolog. Vennligst oppgi HPR-nr. i søknad

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet
 • God arbeidskapasitet
 • Fleksibilitet og god samarbeidsevne
 • Orden og struktur

Vi tilbyr
 • Inspirerende og lærerikt arbeid
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Faglig veiledning og utviklingsmuligheter
 • Internundervisning og fagdager
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Kontaktinformasjon: Hala Binte Saad Syed, overlege, tlf. 930 11 655.
 
 
Søknadsfrist
15. januar 2021