Du er her

Psykolog­spesialist 100 % stilling

BUPA Seksjon for utredning DS - Vestre Viken

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.    

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

 

Se mer på www.vestreviken.no

BUPA Vestre Viken er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 26 kommuner i Buskerud og deler av Akershus og Vestfold. Vi har vært gjennom en større omstillingsprosess hvor det bl.a. har vært fokus på spesialiserte ambulante tjenester. Det er et stort psykologmiljø i avdelingen, med godt over 100 psykologstillinger totalt.

Seksjon for utredning består av en døgnenhet og et ambulant psykoseteam. Døgnenheten har fire sengeplasser. Seksjonen har spesielt ansvar for utredning og stabilisering av ungdom med mistanke om eller etablert alvorlig psykisk lidelse.

Ambulant psykoseteam er under utvikling. Psykoseteamet skal gi ambulant tilbud om utredning/stabilisering i et fleksibelt samarbeid med sengepost og lokalpoliklinikker.

Stillingen er tilknyttet ambulant team, men det må også forventes arbeidsoppgaver rettet mot sengeposten. Stillingen kan også ved behov knyttes direkte til sengepost.

Om vi får interne søkere kan det eventuelt bli ledig stilling som psykologspesialist ved døgnenheten.

 

Arbeidsoppgavene omfatter:

 • Klinisk virksomhet
 • Utstrakt grad av tverrfaglig team-arbeid
 • Undervisning og eventuelt veiledning
 • Utviklings- og kompetansearbeid

 

Krav til søker:

 • Psykologspesialist/ Psykolog som snart er spesialist kan også søke
 • Erfaring fra utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser og komplekse sammensatte tilstander
 • Norsk autorisasjon
 • Førerkort klasse B (ambulant team)

 

For øvrig vektlegges:

 • Relevant erfaring
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Interesse for ungdom med psykoselidelse
 • Ønske om å jobbe i ambulant team for ungdom
 • Fleksibilitet
 • Erfaring med TPH/vedtakskompetanse

 

Lønn etter gjeldende tariff.

Politiattest må foreligge før tiltredelse.

Presiser om du ønsker stillingen tilknyttet døgnseksjonen dersom denne blir ledig pga. intern tilsetting.

For nærmere informasjon kontaktes seksjonsleder Inge Abel Gundersen, tlf. 32 86 16 42/ 32 86 16 40 eller teamleder for psykoseteamet Even Røren tlf. 951 97 204/ 32 86 16 40.

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

Arbeidssted
BUPA Seksjon for utredning DS - Vestre Viken
Søknadsfrist
27. januar 2019