Du er her

Psykolog­spesialist - 100 % fast stilling

Modum Bad - Familieavdelingen

Vi søker en erfaren kliniker som har interesse for å jobbe med både individ, par og familier. Du bør like å arbeide i team og det legges stor vekt på samarbeidsevne. Til stillingen ligger også veiledningsoppgaver knyttet til barns spesifikke utfordringer og behov i familiene som er innlagt. Det er ønskelig at du har interesse for internundervisning og er åpen for eksterne oppdrag.

Psykologspesialisten inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får behandlingsansvar for innlagte par og familier. Stillingen innebærer også deltagelse i deler av det gruppebaserte behandlingsprogrammet. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse.

Familieavdelingen er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er for par og familier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykiske lidelser hos de voksne. Innleggelsestiden er inntil 12 uker. Avdelingen har innlagt 9- 10 par og familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole.

Behandlingsmodell
Behandlingen bygger på integrativ systemisk terapi (IST) som integrerer kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger. Avdelingen har implementert et elektronisk tilbakemeldingsverktøy for pasienter. Det kartlegger terapiprosesser gjennom hele forløpet og legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.

Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet
Det kliniske personalet består av psykologspesialist, psykolog, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning, miljøterapeuter/ psykiatriske sykepleiere og aktivitører. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut, miljøterapeut og et tverrfaglig behandlingsteam.

Sykehuset gir tilbud om behandling av rus- og avhengighetsproblemer som er knyttet til pasientenes psykiske lidelse.

For mer informasjon om Modum Bad og avdelingen se www.modum-bad.no


Vi kan tilby:

  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og personalbarnehage ved ledig kapasitet

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon. 

Kontaktperson:
Avdelingsleder Bente Barstad på tlf. 32 74 97 00, mobil 918 49 236

Tiltredelse: 1. juni 2019 eller etter avtale

Vi ber om at du søker elektronisk via www.modum-bad.no.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Arbeidssted
Modum Bad - Familieavdelingen
Søknadsfrist
1. april 2019