Du er her

Psykolog/psykoterapeut

Alternativ til Vold i Arendal

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 13 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV-kontorer i Norden. Stiftelsen har 88 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Alternativ til Vold i Arendal søker psykolog/psykoterapeut i 100 % fast stilling

ATV Arendal gir et behandlingstilbud til mennesker som utøver vold i nære relasjoner, både kvinner og menn. ATV har et kontinuerlig fokus på å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde. Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til psykoterapeutisk arbeid med voksne utøvere og deres familier individuelt og i gruppe. Det innebærer også i noen grad å gi tilbud til utsatte for vold samt arbeid med utøvere og utsattes foreldrekompetanse. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet og andre tilbud til barn og familier der det er aktuelt.

ATV Arendal søker en engasjert medarbeider som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Videre må man ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Erfaring fra psykoterapeutisk arbeid med vold i nære relasjoner og da særlig voksne utøvere er ønskelig, men annen behandlingserfaring vil også være relevant. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke.


Vi søker deg som:

  • Liker å være psykoterapeut
  • Synes arbeid med vold kan være en spennende terapeutisk utfordring
  • Trives med å jobbe i team
  • Har gode samarbeidsevner
  • Vil ønske å by på deg selv
  • Har god arbeidskapasitet


Tiltredelse: 01.05.21

Søknader sendes på e-post til: wibecke@atv-stiftelsen.no

Spørsmål om stillingen rettes til psykologspesialist Cecilie Guldvog, leder region Sør, mobil 907 51 814.

 

Søknadsfrist
26. februar 2021