Du er her

Psykolog/psykoterapeut 100 % fast stilling

Alternativ til Vold Stavanger

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Gjennom vårt arbeid med vold er målet å øke trygghet og sikkerhet i familien, og tilrettelegge behandlingen ut ifra kunnskap om at alle i familien blir påvirket av volden. Vår klientgruppe er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. ATV har tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsformidling og forskning/ fagutvikling. Vi har 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med Norden. Vi har 100 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

ATV Stavanger sin hovedoppgave er å gi psykologisk behandling til voksne som utøver eller blir utsatt for vold i nære relasjoner, og til barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Vi ønsker å bidra til ny kunnskap på voldsfeltet ved å utvikle nye prosjekt, og har siden 2010 kontinuerlig hatt ulike prosjekt ved kontoret. Vi bidrar også med kompetanseheving på vold i nære relasjoner med ulike undervisningsoppdrag.

ATV Stavanger gir behandling til mennesker fra Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Klepp, Time og Kvitsøy. ATV Stavanger er samfinansiert av statlige og kommunale midler, og er det største ATV-kontoret i Norge med 13 ansatte. 

ATV Stavanger søker psykolog/psykoterapeut til en 100% fast stilling.

Alternativ til Vold jobber for et likestilt samfunn der ingen blir utsatt for vold og krenkelser. Vår visjon er at ATV skal være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet familievold og behandling. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, og på et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av verdighet, raushet og inkludering.

ATV Stavanger sin hovedoppgave er å gi psykologisk behandling til voksne som utøver eller blir utsatt for vold i nære relasjoner, og til barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Vi ønsker å bidra til ny kunnskap på voldsfeltet ved å utvikle nye prosjekt, og har siden 2010 kontinuerlig hatt ulike prosjekt ved kontoret. Vi bidrar også med kompetanseheving på vold i nære relasjoner med ulike undervisningsoppdrag.

ATV Stavanger gir behandling til mennesker fra Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Klepp, Time og Kvitsøy. ATV Stavanger er samfinansiert av statlige og kommunale midler, og er det største ATV-kontoret i Norge med 13 ansatte. 

Kontoret søker nå etter en ny kollega. Vi søker deg som er en erfaren fagperson som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering, og som kan bruke sin kunnskap til å videreutvikle behandlingen vi gir. Hovedoppgave for stillingene er psykoterapi med mennesker som utøver vold, og mennesker som utsettes for vold.


Vi søker deg som:

 • Har relevant psykoterapeutisk erfaring (journalskriving, kartlegging, behandlingsplanlegging).
 • Ønsker å videreutvikle deg som fagperson
 • Har gode samarbeidsevner og er innstilt på å jobbe i et tean der alle har behov for hverandre.
 • Har god evne til å organisere din egen arbeidsdag.


Vi tilbyr:

 • Hyggelige kontorlokaler i Stavanger sentrum
 • Veiledning for alle nyansatte, samt deltagelse i ATVs 5-dagers opplæringsprogram
 • Faglige utviklingsmuligheter, både for deg som fagperson, og i organisasjonen. Alle ansatte møtes til interne fagdager gjennom hele året, og ATV arrangerer annethvert år Nordisk konferanse om vold og behandling i Oslo
 • Pensjonsordning i KLP


Krav til kvalifikasjoner:

 • Psykolog med autorisasjon
 • Psykoterapeut med minimum to års videreutdanning i terapi og erfaring fra klinisk arbeid
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingene så kan de rettes til:

kontorleder og psykologspesialist Jannicke Stav, tlf. 400 45 432, e-post: jannicke@atv-stiftelsen.no 

assisterende kontorleder Øystein Solberg, tlf. 926 27 366, e-post: oystein.solberg@atv-stiftelsen.no 

regionleder Per Isdal, tlf. 975 47 712,  e-post: per@atv-stiftelsen.no


Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. september 2023