Du er her

Psykolog/psykoterapeut

Alternativ til Vold (ATV), Tromsø

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Gjennom vårt arbeid med vold er målet å øke trygghet og sikkerhet i familien, og tilrettelegge behandlingen ut ifra kunnskap om at alle i familien blir påvirket av volden. Vår klientgruppe er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. ATV har tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsformidling og forskning/ fagutvikling. Vi har 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med Norden. Vi har 100 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

ATV Tromsø søker psykolog/psykoterapeut

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) jobber for et likestilt samfunn der ingen blir utsatt for vold og krenkelser. Vår visjon er at ATV skal være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet familievold og behandling. Vi har et stort fokus faglig utvikling og på et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes ved verdighet, raushet og inkludering.
 

Om kontoret

ATV Tromsø ble etablert i 2011 og har fem ansatte; to psykologer og tre psykologspesialister. Kontoret er finansiert med tilskuddsmidler fra staten ved Barne- og familiedepartementet og Tromsø kommune. ATV Tromsø gir et behandlingstilbud til voksne som utøver vold i nære relasjoner og til deres familier, behandling gis både individuelt og i grupper. Voldspesifikk behandling vil ofte innebære tett samarbeid med andre instanser som blant annet barnevernstjenesten og familievernkontoret.

Kontoret er med i konferansegrupppen som arrangerer Januarkonferansen 2025. I tillegg er kontoret en del av Urfolksprosjektet i ATV hvor det arbeides med å gi et verdig og relevant tilbud til den samiske befolkningen.

Kontoret ønsker seg en ny kollega som er nysgjerrig på å arbeide terapeutisk med vold i nære relasjoner og som er motivert for kontinuerlig faglig utvikling. Høres dette interessant ut så håper vi å høre fra deg.
 

Arbeidsoppgaver

 • Gi terapautisk behandling
 • Delta i undervisning og i noen grad veiledning og prosjektarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med andre instanser som blant annet barnevernet og familievernkontoret
 • Delta i intern fagutvikling
   

Kvalifikasjoner:

Du må enten være autorisert psykolog eller psykoterapeut med klinisk videreutdanning og ha erfaring med terapi. I tillegg må du ha meget gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.


Egenskaper vi ser etter

 • Du liker å være psykoterapeut og synes arbeid med vold kan være en spennende terapeutisk utfordring.
 • Du er inkluderende og raus, skaper tillit og gode relasjoner.
 • Du har gode samarbeidsevner og er innstilt på å jobbe i et mindre team.
 • Du har god evne til å organisere din egen arbeidshverdag.
   

Vi kan tilby

 • En spennende og givende jobb i en kunnskapsorganisasjon i utvikling
 • En variert og allsidig arbeidshverdag med gode rammer for å jobbe terapeutisk
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • God opplæring og veiledning
 • Nasjonale og regionale fagdager for hele stiftelsen
 • God pensjonsordning
   

Vi legger vekt på personlig egnethet og team-sammensetning. Det må regnes med noe reising i forbindelse med arbeidet.

Søknadsfrist er 21.mai med ønsket oppstart i løpet av august/september. 

Kontaktinformasjon: Spørsmål om stillingen kan rettes til: Kontorleder og psykolog Barbora Jakobsen, tlf. 410 46 952, e-post barbora@atv-stiftelsen.no eller til regionleder Ragna Lundgaard, tlf.  416 11 003, e-post ragna@atv-stiftelsen.no 

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

 

Søknadsfrist
21. mai 2024