Du er her

Psykolog/psykoterapeut

Alternativ til Vold Stavanger

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver eller blir utsatt for vold og deres familier. Dette inkluderer behandling til voldsutsatte ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) kunnskapsutvikling. ATV driver 13 behandlingssentre i Norge. Stiftelsen har nærmere 83 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter. ATV Stavanger er det største ATV-kontoret i Norge, med 12 fagstillinger. Kontoret gir behandling til innbyggere i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Klepp og Strand.

Alternativ til Vold Stavanger søker psykolog/psykoterapeut til ett års engasjement

ATV Stavanger har mottatt en million kroner fra Barne- og familiedepartementet for å gjøre en nasjonal spredning av metoden «Bryt Voldsarven» i 2020. To av våre faste ansatte avsettes til dette arbeidet i hver sin 50 % stilling. I den forbindelse utlyser vi et ett-års engasjement for psykolog eller psykoterapeut for å kompensere for redusert klinisk kapasitet.

ATV Stavanger er et tilbud til hele familien. Arbeidsoppgavene vil primært være terapeutisk arbeid med utøvere og utsatte for vold i nære relasjoner, samt terapeutisk arbeid med familier. Vi tilbyr et svært kompetent fagmiljø med høy satsing på felles fagutvikling, og ikke minst et særdeles godt kollegamiljø.


Intervjudato: 29.11.2019


Ønsket tiltredelse: 01.01.2020


Søknader sendes til leder Jannicke Stav, e-post jannicke@atv-stiftelsen.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Jannicke Stav, mobil 400 45 432 eller regionleder Per Isdal, mobil 975 47 712.

 

Søknadsfrist
24. november 2019