Du er her

Psykolog/psykologspesialist/psykiater

Helse Stavanger HF - Klinikk psykisk helsevern voksne / avdeling sikkerhet

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Nyopprettet stilling(er) for psykolog / psykologspesialist / psykiater - fengselpoliklinikk (Åna - og Stavanger fengsel).

Fengselpoliklinikken ved Avdeling sikkerhet inngår som en del av klinikk psykisk helse voksne (KPHV).

Fengselpoliklinikken tilbyr psykiatrisk poliklinisk tilbud ved helseavdelingen i Stavanger- og Åna fengsel i nært samarbeid med den kommunale helseavdelingen i fengelet. Vi tilbyr utredning og behandling av innsatte med pasientrettigheter innenfor psykisk helsevern. Videre tilbyr vi veiledning og undervisning overfor de kommunale helseavdelingene ved fengslene samt øvrig ansatte i Kriminalomsorgen.

Det er etablert gruppeterapi til personer med seksuallovbrudd i Åna fengsel (“Endringsprogrammet A2”) samt i Friomsorgen (“terapeutisk endringsprogram”).

Tilbudet til de innsatte skal utvides ved hjelp av det landsdekkende BASIS-prosjektet, som er en individuell terapi til domfelte personer med seksuallovbrudd basert på prinsippet for “Good Lives-modellen”. I den forbindelse søkes det etter psykiater/psykologspesialist/psykolog.

Arbeidssted for de utlyste stillingene er ved Åna- og Stavanger fengsel.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Arbeidsoppgaver 

 • Hovedoppgaven for psykolog/psykiater vil primært være utredning og behandling av innsatte som soner seksuallovbrudd samt poliklinisk behandling av domfelte med pasientrettigheter innenfor psykisk helsevern under straffegjennomføring.
 • Akuttvurdering ift. psykose og suicidalitet.
 • Veiledning, fagutvikling og samarbeid med helsepersonell og ansatte i Kriminalomsorgen.


Kvalifikasjoner 

 • Offentlig godkjent psykolog, psykologspesialist, psykiater.
 • Norsk autorisasjon.
 • Kjennskap til - og interesse for straffegjennomføringssystemet er en fordel.
 • Ved tilbud om stilling må en legge fram tilfredsstillende politiattest og kunne sikkerhetsklareres for arbeid i fengsel.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Søker må/bør ha førerkort klasse B.


Personlige egenskaper 

 • Interesse for fagfeltet og evne til å danne gode terapeutiske relasjoner med målgruppen.
 • Motivert for faglige utfordringer.
 • Løsningsorientert og gode evner til å arbeide selvstendig, tverretatlig og i team.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter/egenskaper.
 • Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.


Vi tilbyr 

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Godt etablerte samarbeidsrelasjoner med kriminalomsorgen.
 • Muligheter for faglig utvikling, oppdatering og veiledning.
 • Et godt og inkluderende samarbeidsmiljø/arbeidsmiljø hvor du får være med å bygge ut fengselpoliklinikken.
 • Innføring i TMA (terapeutisk mestring av aggresjonsproblematikk).
 • Lønn vil være i.h.t. overenskomst i Helse Stavanger.
 • Lønnstillegg for arbeid i fengsel.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag etc.


Kontaktinformasjon:

 • Arne Leif Pedersen, leder Mobilt Innsatsteam, tlf. 51 51 41 40
 • Morten Bjorland Wiig, psykologspesialist, tlf. 466 82 523
 • Stig Arild Skretting, avdelingssjef Sikkerhet, tlf. 51 51 55 52

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
13. oktober 2019