Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist til TFCO-team

Bufetat - region øst

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Vil du jobbe evidensbasert med ungdom med atferdsvansker?

I TFCO-teamet i Sandvika blir det ledig en fast stilling familieterapeut / ungdomsterapeut i 100 % stilling.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen.

Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemkonsulent. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av NUBU tilknyttet Universitetet i Oslo i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Grunnet teamets sammensetning søkes det fortrinnsvis etter mannlig terapeut.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Individualterapi med ungdommer etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Familieterapi etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Deltakelse i utarbeidelsen av individuelle behandlingsplaner for ungdommer / familier i TFCO.
 • Være tilgjengelig for ungdommer/familier.
 • Deltakelse på ukentlige behandlingsmøter.
 • Dokumentere / journalføre kliniske planer og aktivitet.
 • Deltagelse i kvalitetssikringssystemet.
 • Utføre andre løpende arbeidsoppgaver.


Vi tilbyr

 • Grundig opplæring i metoden.
 • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet.
 • Faglig oppfølging og utvikling.


Stillingen innebærer en unik mulighet for grundig opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for ungdom med atferdsvansker.

TFCO-teamene mottar opplæring og ukentlig veiledning. Behandlingen foregår både poliklinisk og i hjemmet. Terapeutene samarbeider tett med behandlingsleder for å koordinere og målrette behandlingen.

Kontaktinformasjon


Søknad sendes elektronisk via jobbnorge.no (ID 175917). Her finner du også fullstendig tekst.

www.bufdir.no

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets november-utgave som utkommer 1. november 2019
 

Søknadsfrist
10. november 2019