Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist og psykolog

Alternativ til Vold i Oslo

Alternativ til Vold (ATV) er en privat stiftelse som organiserer behandlingstilbud til mennesker med voldsproblematikk. Stiftelsen har 3 hovedmålsettinger: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning. ATV driver 13 behandlingssentre i Norge. Klientgruppen er i hovedsak voksne utøvere av vold, men noen kontorer arbeider også med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 73 ansatte, hovedsakelig psykologer.

Alternativ til Vold i Oslo søker nå psykolog/psykologspesialist i fast 100 % stilling og psykolog i 100 % engasjement ut 2019.

ATV i Oslo gir et behandlingstilbud til mennesker som utøver vold i nære relasjoner, både kvinner og menn. ATV har et kontinuerlig fokus på å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde. Hovedoppgaven for stillingene er knyttet til psykoterapeutisk arbeid med voksne utøvere og deres familier individuelt og i gruppe. Det innebærer også i noen grad å gi tilbud til utsatte for vold samt arbeid med utøvere og utsattes foreldrekompetanse. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier der det er aktuelt.

ATV søker engasjerte medarbeidere som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Videre må man ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Erfaring fra psykoterapeutisk arbeid med vold i nære relasjoner og da særlig voksne utøvere er ønskelig, men annen behandlingserfaring vil også være relevant. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt. På grunn av teamets kjønnssammensetning oppfordres menn til å søke.
 
Vi søker deg som:
- Liker å være psykoterapeut
- Synes arbeid med vold kan være en spennende terapeutisk utfordring
- Trives med å jobbe i team
- Har gode samarbeidsevner
- Synes det er spennende å gi undervisning og veiledning
- Vil ønske å by på deg selv
- Har god arbeidskapasitet

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no

Spørsmål om stillingene rettes til leder ved ATV- region Øst og Nord, psykologspesialist Ragna Lundgaard, mobil 416 11 003, eller leder ved ATV Oslo, psykolog Helene Skancke, mobil 934 59 936.

Arbeidssted
Alternativ til Vold i Oslo
Søknadsfrist
25. februar 2019