Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist i 100 % stilling

Tyrilisenteret i Lillehammer

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme. Vi har faste avtaler med Oslo kommune, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Stiftelsen er en av Norges største aktører innen rusbehandling og har til sammen 188 døgnplasser på våre enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. I tillegg har vi egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel. Tyrilistiftelsen har tariffavtale med Psykologforeningen.

 

Tyrilisenteret Lillehammer har 25 døgnplasser for kvinner og menn fra 18 år og oppover. I tillegg er det noen TSB plasser knyttet til Tyrilihaugen, som er den andre enheten til Tyrili i Lillehammer.

Tyrilisenteret Lillehammer søker psykolog/psykologspesialist som vil jobbe fleksibelt ved de to enhetene vi har i Lillehammer, Tyrilihaugen og Tyrilisenteret. Psykologen/psykologspesialisten vil være ansatt i medarbeidergruppen på Tyrilisenteret Lillehammer, men delta i behandlingen i tverrfaglig team på både Tyrilihaugen og Tyrilisenteret med de pasientene som er inne til tverrfaglig spesialisert behandling. Stillingen krever fleksibilitet med tanke på oppgaver, samarbeid og lokalisering.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging/utredning
 • Diagnostisering
 • Behandling, individuelt og i gruppe
 • Veiledning av medarbeidere
 • Psykoedukasjon
 • Kvalitetssikre epikriser og elektronisk pasientjournal
 • Henvisninger
 • Aktiv deltakelse i tverrfaglige team
 • Samarbeid med ansvarsgruppe og familiesamarbeid

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert psykolog, eventuelt med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi eller voksenpsykologi
 • Erfaring med, og kjennskap til, rusfeltet og spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring med, og engasjement for, rusfeltet
 • Kjennskap til gjeldende rammer og retningslinjer 

 

Personlige egenskaper:

 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og evne å gjøre kolleger gode
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Faglig og personlig trygghet

 

Vi tilbyr:

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Mulighet for innflytelse på et politisk prioritert fagfelt i en opptrappingsfase
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Konkurransedyktig lønn innenfor gjeldende avtaler
 • Fellesgoder, som ferieboliger og permisjonsordninger

 

Stillingen er ettårig vikariat fra 1. mars. Arbeidssted vil være Lillehammer.

Tiltredelse: Etter avtale

Lønn: Etter gjeldende tariffavtaler

 

Spørsmål om stillingen?

Enhetsleder Anita Holmestad, e-post anho@tyrili.no, tlf. 489 91 779.

Nestleder Lise Lunaas, e-post lilu@tyrili.no, tlf. 995 30 267.

Arbeidssted
Tyrilisenteret i Lillehammer
Søknadsfrist
25. januar 2019