Du er her

Psykolog/psykologspesialist, evt. familieterapeut

Bærum kommune - Barnevernet - tiltak

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 125 faste stillinger. Vi deltar aktivt på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen. Vi tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget og arbeider strategisk og systematisk med kontinuerlig kvalitetsutvikling.

Barneverntjenesten består av barnevernsjef, Avdeling stab og fem fagavdelinger: Avdeling mottak/undersøkelse/barnevernvakt, Avdeling barn, Avdeling ungdom, Avdeling omsorg og Avdeling tiltak.

Avd. tiltak har ca. 20 stillinger, bl.a. familieterapeuter og et eget Funksjonell familieterapi (FFT)-team på 2-3 terapeuter og leder. Avd. tiltak arbeider med hjembaserte tiltak i familien for å styrke foreldrekompetansen. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, NUBU, har et faglig ansvar for implementeringen av Funksjonell familieterapi, og skal således ta del i rekrutteringen til FFT-team. Når du søker på stillingen, gir du derfor samtidig samtykke til at NUBU får innblikk i din søknad. Gå inn på www.nubu.no for mer informasjon om FFT.

Stillingen innebærer en unik mulighet for opplæring i en familieterapeutisk behandlingsmodell som har vist gode resultater for familier og ungdom med atferdsvansker. FFT bygger på en bredde av teoretiske retninger innen psykoterapi og familieterapi, og utgjør en faglig spennende utviklingsmulighet. Behandlingsmodellen krever en høy grad av klinisk kompetanse. Den utgjør et terapeutisk rammeverk, med både klare retningslinjer for behandlingen og fleksibilitet for tilpasning til den enkelte familie. Opplæring i metoden vil bli gitt av NUBU.

Som terapeut i FFT-teamet vil du ha selvstendig behandlingsansvar i egne saker og fleksibel arbeidstid til å organisere det kliniske arbeidet opp mot hver enkelt familie. FFT-behandling kan foregå både poliklinisk og i hjemmet. Teamet ledes av en teamleder som har faglig og administrativt ansvar for teamet. Terapeutene i teamet mottar ukentlig veiledning av teamleder som skal sikre at behandlingen skjer i tråd med FFT kliniske modell.

Vikariatet er fra 01.01.2020-31.12.2020, med mulighet for forlengelse.


Arbeidsoppgaver

 • Familieterapeutisk arbeid etter FFTs kliniske modell
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak
 • Gjennomføre FFTs kvalitetssikringsrutiner
 • Delta i opplæring og veiledning
 • Drive informasjonsarbeid om FFT
 • Jobbe fleksibelt opp mot den enkelte familie

Det vil bli gitt:

 • Grundig opplæring
 • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet
 • Faglig oppfølging og utvikling


Kvalifikasjoner

 • Utdanning som psykolog/psykologspesialist
 • Relevant høgskoleutdanning og videreutdanning i familieterapi, samt mastergradsutdanning innen helse- og sosialfag med klinisk videreutdanning og erfaring
 • Grundig kjennskap til metodens teoretiske fundament (systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori)
 • Det er ønskelig med erfaring fra terapeutisk arbeid, gjerne med familier og barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Relevante IKT-kunnskaper


Personlige egenskaper

 • Søkere må ha evne til å arbeide selvstendig og systematisk og kunne skriftliggjøre sitt arbeid
 • Stillingen stiller krav til selvstendighet, ansvarsbevissthet, samarbeidsevne, samt nøyaktighet og effektivitet
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet


Vi tilbyr

 • En arbeidsplass som er utviklingsorientert og endringsrettet, og som setter arbeidsmiljø i høysetet
 • Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland


Annet

 • Originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så jobbutlysningen
 • Intervjuer av søkere er planlagt til den 9. oktober 2019
 • Gyldig politiattest iht. § 6-10 Barnevernloven må fremlegges før tiltredelse
 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
 • Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
 • Bærum kommune legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn


Kontaktinformasjon: Anne Lothe Brunstad, psykologspesialist, tlf. 400 17 620.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
29. september 2019