Du er her

Psykolog/Psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Nasjonal enhet for behandlingstiltak (NABE)

Om Bufetat  

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Kunne du tenke deg å jobbe litt annerledes som psykolog og har du lyst til å bringe psykologfaget tydeligere inn i statlig barnevern? 

Om stillingen

Nasjonal enhet for behandlingstiltak (NABE) søker nå psykolog eller psykologspesialist med stor nysgjerrighet, faglig styrke, og ønske om å jobbe systemrettet for ungdom med alvorlig rus- og atferdsproblematikk.

NABE har i dag to avdelinger, avdeling for implemetering og kvalitetsikring og avdeling for kartlegging,  med til sammen 21 ansatte. I avdeling kartlegging er vi ti psykologer og psykologspesialister med ulik og bred erfaring. Enkelte av våre ansatte har kontorsted i andre deler av landet, men vi møtes vanligvis fast i Trondheim hver tredje uke. Vi er samlokalisert med blant annet spisskompetansemiljø for ungdom og til sammen utgjør vi et spennende og fremoverlent fagmiljø.

NABE er en enhet med nasjonale oppgaver i Bufetat. Hovedoppgaven til avdeling kartlegging er å bistå med kartlegging og målgruppedifferensiering, av alle ungdommer der kommunalt barnevern henviser til behandling i institusjon etter barnevernlovens § 4-24 og § 4-26. Vi bistår i prosessen med å sikre riktig behandlingstilbud gjennom målgruppevurdering, og kartlegging av risikofaktorer, styrker og behov. Kartleggingen av risikofaktorer gjøres med det standardiserte verktøyet YLS/CMI (Youth Level of Service/ Case Management Inventory). Resultatet gir en indikasjon på sannsynligheten for om atferdsproblemene vil vedvare ut over ungdomsalderen og hvilke problemområder det vil være særlig viktig å ha fokus på i et behandlingsforløp. Psykolog i NABE treffer ikke selv ungdommen, men samarbeider tett med saksbehandler i kommunal barneverntjeneste, for å innhente informasjon som legges til grunn for en helhetlig vurdering av ungdommens behov. Vurderingen formidles til ansatte i Bufetats inntaksfunksjon, som er ansvarlige for å finne et passende tiltak.

Når ungdommen har avsluttet sitt behandlingsopphold gjør NABE ny kartlegging med YLS/CMI, for å undersøke endringer i risiko gjennom oppholdet.

Som psykolog hos oss blir du del av ett solid fagfellesskap med dedikerte medarbeidere og spennende utviklingsprosjekter. Vi registrerer blant annet en mengde data på hver ungdom, og besitter etterhvert et stort datamateriale som gir mulighet for større og mindre forskningsarbeider.

Fast kontorsted er Trondheim sentrum.


Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg med gode samarbeidsegenskaper og god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Du er god på egenledelse. Videre er du strukturert, effektiv, målrettet og liker utfordringer. Du har stor arbeidskapasitet, evne til selvstendighet og godt humør. Du tør å bringe nye perspektiver og ideer inn i teamet og kan utfordre etablert praksis.

Du har lyst til å bringe psykologfaget tydeligere inn i barnevernsarbeid. Du har gjerne allsidig og bred erfaring, også om normalutvikling, som du kan dra veksler på i arbeidet med ungdom med atferdsvansker. Du er lærevillig og anerkjenner at endringer skapes gjennom multisystemisk innsats.


Hva får du jobbe med hos oss?

 • Målgruppevurdering, kartlegging av risikofaktorer, styrker og behov i prosessen med valg av behandlingstiltak.
 • Kartlegging av risikofaktorer ved endt behandlingsopphold.
 • Formidle vurderinger skriftlig og muntlig til interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Delta i møter med samarbeidspartnere og institusjoner ved behov.
 • Samarbeid med kollegaer i enkeltsaker og tjenesteutvikling.
 • Kontinuerlig oppdatering på fagområdet individuelt og felles i team.
 • Psykologspesialister foventes å kunne gjøre interne veiledningsoppdrag.


Hvilken bakgrunn har du?

 • Profesjonsutdannelse i psykologi med autorisasjon som psykolog er ett krav.                                                                                              
 • Du må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk.
 • God kjennskap til kommunalt og statlig ansvarsområde i barnevernet.
 • Teoretisk kunnskap om utvikling av atferdsproblemer og behandlingsmetoder for ungdom, og god kunnskap om normalutvikling.
 • Kunnskap om, eller erfaring fra institusjoner som gir behandling til ungdom med atferdsvansker og/eller rusproblemer.
 • Erfaring med utredningsarbeid, og bruk av standardiserte kartleggingsverktøy.


Vi tilbyr

 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre og mer differnsiert tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 726 400 - 817 000 pr. år (ltr 76-80), som kode 0794 psykolog, p.t. kr 555 800 - 643 000 pr. år (ltr 62-70) eller som kode 0795 spesialpsykolog, p.t. kr 597 000 - 682 000 pr. år (ltr 66 - 73). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring, og fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til NABE avdeling kartlegging.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Siri Hoftun, tlf. 466 15 091

Leder Kate Irene Hansson, tlf. 466 17 743

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
18. april 2021