Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Blå Kors Haugaland A-senter søker til sitt behandlingsteam
Blå Kors Haugaland A- senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Hjemmeside: haugaland-asenter.no

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester og egen vurderingsenhet, døgnseksjoner og dagenhet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle; - dvs. at de går over tid og er utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.  Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der samme hovedbehandler også følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

Behandlerteamet består i dag av 5 psykologspesialister, 4 psykologer, 1 psykiater, 1 lege og 3 fagkonsulenter. Den utlyste stillingen inngår i dette teamet.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Klinikksjef, Geir Henrik Iversen tlf. 52 73 30 00.
Leder for behandlerteamet, Johanna S. Bjørkavåg på tlf. 52 73 30 00

For mer informasjon se  www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter

Søknader som sendes utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

 

Lenke til annonsen

Annonsen er fra Tidsskriftets Januar-utgave som utkommer 02. januar 2019

Arbeidssted
Blå Kors Haugaland A- senter
Søknadsfrist
20. januar 2019