Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Helse Nord-Trøndelag - Klinikk for psykisk helsevern og rus

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner.  Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger.

Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud
innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne.  Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør, med akuttavdelinger i Namsos og i Levanger. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser.

Klinikken har egen avdeling for klinisk støtte, som gir lederstøtte og bidrar til fagutvikling og forskning. Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver moderne psykisk helsevern og rusbehandling, har lav andel tvangsinnleggelser og skal være tilgjengelig for befolkningen med korte ventetider og effektiv, kunnskapsbasert behandling.

Blir du ansatt hos oss vil du komme til en avdeling hvor det over tida har vært fokus på å sikre psykologene arbeidsvilkår slik at faglig utvikling og vekst kan ivaretas samtidig som man har tid til et liv også utenfor arbeidet. Psykologer uten spesialisering vil ved ansettelse få tilbud om dekning av relevant spesialitet, være sikret veiledning fra dag 1 og få tilrettelagt en rulleringsplan som sikrer oppfyllelse av sin valgte spesialitets praksiskrav. Psykologspesialister vil få dekket vedlikehold av spesialisering og/eller ytterligere spesialisering dekket dersom dette er ønskelig.  

Avdelingen i Namsos er organisert i 5 seksjoner

 • Seksjon Akutt (7 senger)

Seksjon Psykoser (8 senger og poliklinikk)

 • Seksjon Alderspsykiatri (4 senger og poliklinikk)
 • Seksjon Allmenn (7 senger og poliklinikk (individual- og gruppetilbud))
 • DPS Kolvereid (poliklinikk)

I tillegg har vi:  Avdeling for Rusrelatert psykiatri (poliklinikk)


Arbeidsoppgaver 

 • Generell utredning og diagnostisering av ulike psykiatriske lidelser i hhv akutt- og allmennpsykiatrisk setting
 • Individuellterapeutiske/behandlingsrettede oppgaver
 • Psykologfaglig testing (kognitive tester, personlighetsutredning) som del av utredningsarbeid
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid internt og eksternt
 • Veiledning av miljøpersonale i sengepost
 • Mulighet til å medvirke til faglig utvikling av psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i vårt opptaksområde
 • Mulighet til å utvikle gruppeterapeutiske ferdigheter

Stillingene innebærer å være del av avdelingens psykologgruppe som for tiden består av 12 psykologer fordelt på fem seksjoner (se over). Dette innebærer deltakelse i felles psykologfaglige forum på tvers av seksjoner og i enkelte tilfeller utføre psykologfaglige oppgaver på tvers av enhetene. Psykologgruppen følges opp av en avdelingspsykolog som har det overordnede ansvaret for veiledning og koordinering av den enkeltes spesialistforløp. Seksjonsleder ved de ulike seksjoner ivaretar personalansvar. 


Kvalifikasjoner 

 • Cand. Psychol. med norsk autorisasjon
 • Gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Ønskelig med relevant spesialisering 

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.


Personlige egenskaper 

 • Faglig engasjement og evne til samarbeid
 • Ønskelig med erfaringer innen relevant psykisk helsearbeid
 • Evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ, humor og nytenkning

Vi vil legge vekt på personlig egnethet.


Vi tilbyr 

Spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø, der psykologene er en gruppe det ønskes å satse på og hvor det er etablert vilkår og rammer som gjør faglig utvikling for både den enkelte psykolog og gruppa som helhet mulig. 

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. Oppstart/videreføring av spesialisering inkludert veiledning.


Kontaktinformasjon: Ruth Elisabeth Bakken Holien, psykologfaglig rådgiver, tlf. 907 31 286, e-post ruelis@gmail.com / RuthElisabethBakken.Holien@helse-nordtrondelag.no og Sara Germans Selvik, avdelingsoverlege, tlf. 902 35 965, e-post SaraGermans.Selvik@hnt.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. august 2019