Du er her

Psykolog/Psykologspesialist

Sykehuset Østfold - Seksjon for utredning

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % fast stilling ledig fra 01.06.2019

Avdeling for rusbehandling har ansvaret for drift av Sykehuset Østfolds tverrfaglige spesialiserte behandling for rusmiddelavhengige. Avdelingen består av 5 ruspoliklinikker og 2 døgnseksjoner. Den døgnbaserte virksomheten tilbyr avgiftning og kartlegging, samt korttidsutredning og stabiliseringsopphold. Hovedarbeidssted vil være seksjon for utredning. Imidlertid vil man i en begrenset periode være på poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Moss.

Seksjonen har 15 døgnplasser og skal ha ansvar for korttidsutredning og behandling på frivillig basis, samt å tilby behandling etter Helse- og omsorgstjenestelovens §10.2. Seksjonen har et nært samarbeid med ruspoliklinikkene.

Seksjonens teoretiske grunnlag er bygget på endringsfokusert rådgiving (MI), mentaliseringsbasert tilnærming og kognitiv adferdsterapi. Videre har familie- og relasjonsperspektivet en viktig plass i tilbudet. Vi benytter både gruppebaserte og individualbaserte tilnærminger. Pasientarbeidet er organisert i tverrfaglige team, bestående av psykolog, primær/sekundærkontakt og lege. Samarbeid med eksterne instanser er en forutsetning for at behandlingen skal bli best mulig.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning- og behandlingsansvarlig for innlagte pasienter
 • Ansvarlig for koordinering av oppgaver i et tverrfaglig behandlingsteam
 • Nært samarbeid med innleggende instanser og kommunal helse og omsorgstjeneste
 • Veiledningsfunksjon knyttet til oppdrag/samarbeid med avgiftningsseksjonen

 
Kvalifikasjoner 

 • Det søkes etter psykolog eller psykologspesialist med relevant erfaring innenfor området psykisk helse/rusavhengige
 • Norsk autorisasjon

 

Personlige egenskaper 

 • God samarbeidsevne
 • Evne og vilje til fleksibilitet
 • Personlig egnethet


Vi tilbyr 

 • Fagteam bestående av leger og psykologer fra seksjon utredning og behandling, samt seksjon for avgiftning og kartlegging
 • God pensjonsordning gjennom KLP


Kontaktinformasjon

 • Jon A. Sandsberg, seksjonsleder, tlf. 928 62 325, e-post Jon.Aasmund.Sandsberg@so-hf.no 
 • Terje Bådsvik, psykiatrisk sykepleier, tlf. 922 98 542
 • Dag Holmeide, seksjonsleder, tlf. 69 86 63 80
 • Solveig Nyberg, tlf. psykologspesialist / psykologfaglig rådgiver, tlf. 69 86 63 85


Lenke til annonsen

Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
21. mai 2019