Du er her

Psykolog/Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - Psykiatrisk langtidspost B

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vi søker etter en pragmatisk og engasjert psykologspesialist som har lyst til å bringe psykologifaget tydeligere inn i langtidsbehandlingen og vår poliklinikk. 

Psykiatrisk langtidspost B er en del av klinikk psykiske helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet og ambulant tjenesteprofil. Driften er fordelt på: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, psykiatrisk sykehusavdeling. DPS Vestfold, Avdeling rus og avhengighet, Autismeavdeling samt klinikkens fellesressurser – ledelse, fellesfunksjoner, fagressurs og forskning. Opptaksområdet har tilsvarende ca 230.000 innbyggere.

Vi har nylig utvidet med åtte sengeplasser i en ny døgnpost. Siden 2014 har vi jobbet etter en modell som i større grad innebærer poliklinisk arbeid, med både hjemmebesøk til pasienter og kommunale samarbeidspartnere – for å sikre tettere ettervern. Vi tilbyr også pasienter som bor hjemme, elektive innleggelser på våre sengeposter, etter behov. Brukerundersøkelser viser at dette resulterer i pasienter som er mer fornøyd med tjenestetilbudet, til tross for at våre helsetjenester ofte baserer seg på ulike tvangsformer.

På Granli er Illness Management and Recovery (IMR) allerede etablert som en del av behandlingstilbudet og vi ønsker en psykologspesialist som kan bidra til å videreutvikle og forlenge dette tilbudet. For øvrig har vi blant annet etablerte grupper med kunstterapi, musikkterapi, mulighet for fysisk trening og drivhus. Arbeidet i poliklinikk fordrer at du er mobil, da en stor del av oppgavene er i pasientens hjemkommune.

Hos oss er det viktig at du har gode samarbeidsegenskaper samt god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Videre ønsker vi at du er strukturert, effektiv og målrettet i arbeidet. Du bør ha stor arbeidskapasitet og evne til selvstendighet. Vi ønsker at du tør å bringe nye perspektiver og ideer inn i teamet og kan utfordre etablert praksis. Du er velkommen til å ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med oss for å høre mer om stillingen og mulighetene.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss. 


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling ved innleggelse døgn og i spesialpoliklinikken
 • Tverrfaglig drøftinger i team
 • Samarbeid med kommunale instanser
 • Veiledningsoppgaver
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Aktiv i vår ambulerende tjeneste


Kvalifikasjoner 

 • Profesjonsutdannelse i psykologi med autorisasjon som psykolog er et krav
 • Du må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • God kjennskap til kommunalt og helseforetakets behandlingstilbud
 • Teoretisk kunnskap og erfaring med behandlingsmetoder ved alvorlig psykisk lidelse og rus
 • Erfaring med utredningsarbeid, og bruk av standardiserte kartleggingsverktøy


Personlige egenskaper 

Den vi ser etter:

 • Er utviklingsorientert og engasjert med lyst til å bringe psykologifaget tydeligere inn i langtidsbehandlingen
 • Har gode samarbeidsegenskaper og god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Er strukturert, effektiv og målrettet i måten å jobbe på
 • Har stor arbeidskapasitet, med evne til selvstendighet og egenledelse
 • Tør å bringe nye perspektiver og ideer inn i teamet og kan utfordre etablert praksis
 • Har godt humør og bidrar til at arbeidsplassen blir et godt sted å være


Vi tilbyr 

 • Faglig nytenkende arbeidssted
 • Godt arbeidsmiljø med høyde under taket
 • Varierte arbeidsoppgaver, både under døgninnleggelser og ambulant
 • Nødvendig opplæring i relevant lovverk vil bli gitt
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon 

 • Truls Fagernes Olsen, avdeligspsykolog, tlf. 994 20 894, e-post Truls.Fagernes.Olsen@siv.no
 • Jannike Meier, vernepleier m/spesialutdanning, tlf. +47 33 34 18 50, e-post jannike.meier@siv.no
 • Anders Kristian Wivestad, seksjonsleder, tlf. +47 454 36 162


Lenke til annonsen 

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. mai 2024