Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Evje og Hornnes kommune

Psykolog/psykologspesialist,
100% fast stilling

Stillingen er et samarbeid mellom Evje og Hornnes kommune og Evjeklinikken, som er et landsledende senter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt. 


Arbeidsoppgaver: pasientarbeid, veiledning av ansatte, videreutvikling av behandlingstilbud og tverrfaglig samarbeid, blant annet med Evje folkehøgskole.

Stillingsannonse finner du på vår hjemmeside www.e-h.kommune.no.  

Evje og Hornnes kommune
T  37 93 23 00
post@e-h.kommune.no  
www.e-h.kommune.no.  

Annonsen er fra Tidsskriftets April-utgave som utkommer 1. april 2019

Søknadsfrist
22. april 2019