Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Sebbelows Stiftelse

Sebbelows Stiftelse søker psykolog/psykologspesialist i 100 % fast stilling 

Sebbelows Stiftelse er et heldøgns senter for foreldre og barn beliggende sentralt på Tøyen i Oslo. Tilbudet retter seg i hovedsak mot familier henvist fra barneverntjenesten i kommunene. Senteret er bemannet med en engasjert faggruppe med høy faglig kompetanse og bred erfaring. Senteret har daglig leder, faglig leder, én psykologspesialist og én psykolog, samt seks miljøterapeuter som jobber direkte med familier. Senteret har i tillegg miljøarbeider og en kontorfaglig ansatt i 50 % stilling. Senteret er i stadig utvikling og tilbyr utredning av omsorgskompetanse samt omsorgsendrende hjelpetiltak mens familiene bor i egne leiligheter ved senteret. 


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder 

 • Utrede omsorgssituasjonen til barn mellom 0-6 år som en del av barneverntjenestens undersøkelse etter standardisert forløp i tverrfaglig team
 • Arbeide med omsorgsendrende tiltak for aldersgruppen 0-18 år (primært barn i aldersgruppen 0-6 år). Tiltaket kan også gis som veiledning i familiens hjem
 • Delta på interne og eksterne møter, samt samarbeide med relevante instanser
 • Delta i faglig utviklingsarbeid på senteret og implementering av nye tiltak, retningslinjer og føringer
 • Journalføring og rapportskriving
 • Vitneførsel i barneverns- og helsenemnda og domstoler


Kvalifikasjoner

 • Søker må ha fullført profesjonsstudiet i psykologi
 • Det er en fordel dersom søkeren har erfaring fra barnevernsfeltet
 • Kompetanse på sped- og småbarn vektlegges særskilt


Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne
 • Meget gode norskkunnskaper, meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Handlekraftig, evne til å arbeide selvstendig, planmessig og strukturert
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Evne til å takle stress og stå i utfordringer, samt håndtere høyt tempo
 • God kommunikasjonsevne og tydelighet 
 • Høy grad av faglig integritet
 • God sosial kompetanse og god på relasjonsbygging
 • Interesse og engasjement for faglig utviklingsarbeid


Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, der det legges til rette for egen faglig utvikling og veiledning 
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ og øvrige vilkår etter avtale med VIRKE og organisasjonene

Det kreves politiattest ved ansettelse.

Søknad med CV sendes på e-post til elin@sebbelow.no

Kontaktpersoner for stillingen: Siri Kerr, psykologspesialist og Elin Ustvedt Kavli, nestleder/psykologspesialist, tlf. 23 03 79 00/915 57 536.


Vi viser for øvrig til vår hjemmeside, www.sebbelow.no

Aktuelle søkere vil kunne innkalles til intervju fortløpende.

Tiltredelse: Stillingen er ledig fra 01.06.23 og ønskes besatt snarest mulig.

 

Søknadsfrist
20. mars 2023