Du er her

Psykolog / Psykolog­spesialist

Familievernkontoret Sør-Rogaland

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) har i snart 60 år bistått familier med forebyggende tiltak og tiltak for å hindre at større problemer får utvikle seg i familien. SKF er en ideell aktør i familievernet som skal yte hjelp til familier, par og enkeltpersoner som opplever vanskeligheter i hverdagen. Hjelpen er uavhengig av tro, etnisitet og seksuell orientering. Tilbudet til våre brukere er likeverdig det offentlige tilbudet, og alle familievernkontorene har driftsavtale med Bufetat. SKF består i dag av 10 familievernkontorer som i tillegg til terapeuter har avdelingsleder og kontoransatte. Det er samlet mer enn 150 ansatte i SKF.

Familievernkontoret Sør-Rogaland har ledig 1 års vikariat som psykolog/psykologspesialist. Vikariatet varer fra 1. mai 2019 - 30. april 2020, med mulighet for forlengelse.

Familievernkontoret Sør-Rogaland har hovedkontor i Stavanger, avdelingskontor på Bryne og filial i Egersund, tilsammen 35 ansatte, medregnet enhetsleder og kontorpersonale. Denne stillingen er lagt til Bryne og det er ca 15 kollegaer her. Kontorets arbeidsområde omfatter samtalehjelp til par, familier og enkeltpersoner, samt mekling, forebygging og utadrettet virksomhet. Bufdirs spisskompetansemiljø for foreldreoppfølging etter omsorgsovertagelse er lagt til vårt kontor og avdeling Bryne.

 

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner


Par og familieterapi, mekling, støtta tilsyn, kurs.

Vi søker en med erfaring fra klinisk arbeid med par og familier. Det er et ønske at kontoret speiler samfunnet med hensyn til kjønn, alder og etnisitet. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr er god arbeidsplass i et spennende miljø og utfordrende arbeidsoppgaver. Lønn etter kvalifikasjoner og medlemsskap i SPK.

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med leder Jon Aarsland, tlf. 470 22 161.


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Arbeidssted
Familievernkontoret Sør-Rogaland
Søknadsfrist
15. mars 2019