Du er her

Psykolog/psykologspesialist

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim, Fosen-Teamet, Nidaros DPS, Klinikk Psykisk Helsevern, Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet

Psykolog/psykologspesialist i 100 % stilling
Vil du bli vår nye kollega i Fosen-Teamet?
 

Fosen-Teamet er en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne med drift på Fosenhalvøya. Vi er organisert sammen med Nidaros DPS og har kontor i Rissa, Åfjord og på Brekstad. Fosen-Teamets base er i Rissa, hvor hele teamet samles ukentlig. Resten av uka er behandlerne fordelt mellom de tre kommunene og Nidaros DPS sitt hovedkontor i Trondheim. Våre arbeidstidsordninger gir gode muligheter for å kunne bo i Trondheimsregionen og jobbe på Fosen.

Fosen-Teamet har røtter i et relasjonelt perspektiv. Vi har regelmessig team-veiledning med ekstern veileder. Vi har et nært samarbeid med familievernkontoret i Trondheim i form av veiledning i familiesaker. Det vil være en fordel om vår nye medarbeider har interesse for familieterapi og systemteoretisk tenkning. Ettersom vi møter så mange ulike mennesker og problemstillinger, har vi behov for en bred kompetanseprofil ved vår DPS og våre poliklinikker har opparbeidet seg god kompetanse på ISTDP, EMDR, kognitiv terapi og ulike traumebehandlingsformer. Du er velkommen til å ta kontakt om du vil vite mer om stillingen og måten vi jobber på!

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter
 • Målrettet samarbeid internt med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid (psykologspesialist er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering)
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde


Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog/psykologspesialist
 • Klinisk erfaring for å møte et spekter av psykisk problematikk
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Utredningskompetanse
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Du må kunne jobbe systematisk, planlegge og prioritere
 • Du må ha gode gjennomføringsevner
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må ha evne til å bidra til trivsel i en hektisk og travel hverdag
 • Du er fleksibel
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med dyktige engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging og nødvendig opplæring
 • En sosial og inkluderende kollegagruppe
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter for den enkelte
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordninger og forsikringer i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg gi opp minst to referanser samt ditt HPRnummer
 • Du må legge ved vitnemål, attester og autorisasjon med den elektroniske søknaden i webcruiter

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Kontaktinformasjon: Linda Falch, seksjonsleder, tlf. 951 75 155 og Cicillie Sagflaat, psykolog, tlf. 948 28 350

Søkere kontaktes fortløpende.
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets august-utgave som har utgivelse 1. august 2022 

 

Søknadsfrist
14. august 2022