Du er her

Psykolog/psykologspesialist

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern, BUP poliklinikk Klostergata

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Avdelingen har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

Det lyses ut 1 vikariat 100 % stilling som psykolog/psykologspesialist ved BUP poliklinikk Klostergata, med oppstart 04.01.22.

Stillingen er tiltenkt ungdomsteam.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/lidelser og deres familier, i hht. gjeldende lover og retningslinjer.
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunalt hjelpeapparat.
 • Gi veiledning/konsultasjon til det kommunale hjelpeapparatet.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde og det barnepsykiatriske fagfeltet, og gi eller motta veiledning.
 • Delta i klinikkens utviklings-, forsknings- og undervisningsarbeid.


Kvalifikasjoner

 • Psykolog/psykologspesialist.
 • Ønske om erfaring med utredning og behandling fra psykisk helsevern for barn og /eller psykisk helsevern for voksne.
 • Ønskelig med formell kompetanse og erfaring i spesifikke behandlingstilnærminger.
 • Ønskelig med person kan kan vise til gode resultater fra behandling og praksis.
 • Det vil være en fordel med erfaring i og resultater fra behandling av psykiske lidelser og/eller atferdsforstyrrelser. 
 • Det er ønskelig at søkeren har erfaring med vurderinger av komplekse og sammensatte tilstander.  
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.


Personlige egenskaper

 • Søkers samarbeidsevner, slik som evne til å delta konstruktivt og positivt i samarbeid internt og eksternt vil bli vektlagt.
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag.
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og reisevirksomhet.
 • Interesse for fagutvikling og forskning.
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning.
 • Politiattest må forevises ved ansettelse


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift


Kontaktinformasjon: Kjetil Sund Singsaas, seksjonsleder, tlf. +47 72 82 22 50.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. desember 2021