Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Bodø familievernkontor

Om Bufetat  Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter Nordland, Troms og Finnmark, med totalt ca. 700 ansatte.

Vil du være en del av et arbeidsmiljø der du får muligheten til å jobbe selvstendig og ta egne initiativ?


Om oss og om stillingen

Ved Bodø familievernkontor er det ledig fast stilling som psykolog eller psykolog med godkjent spesialitet. 

Hos oss får du delta i et spennende fagmiljø, der vi er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle en høy kompetanse. Vi har et arbeidsmiljø med muligheter til å jobbe selvstendig og ta egne initiativ.

Bodø familievernkontor har 7 fagstillinger - for tiden fem sosionomer og to psykologer, samt en merkantil stilling. Kontorets geografiske dekningsområde er Salten og kontoret er ressursmiljø for vold i nære relasjoner. 

Familievernet gir tilbud til familier, par og barn som selv oppsøker tjenesten med ulike typer relasjonsproblemer. Tjenestetilbudet består av familie- og parterapi, grupper, kurs, mekling og bistand til foreldresamarbeid der foreldre ikke bor sammen.

Familievernet utfører lovpålagt mekling mellom foreldre med formål om å hjelpe dem til å finne gode løsninger for barn etter samlivsbrudd.


Hos oss får du jobbe med:

 • Terapeutisk arbeid med par, familier, barn og enkeltpersoner med samlivs - og relasjonsproblemer.
 • Mekling for foreldre etter barneloven og ekteskapsloven.
 • Utadrettet virksomhet i form av samarbeid med andre instanser, gruppetilbud, veiledning, samt kurs og undervisning om familierelaterte problemer rettet mot hjelpeapparat og publikum.
 • Deltakelse i intern fagutvikling.
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes.


Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

 • Du må ha profesjonsutdannelse i psykologi og godkjenning som psykolog, psykolog med godkjent spesialitet, helst innen familiepsykologi eller psykolog med høy kompetanse innen sitt arbeidsområde, men som ikke er spesialist.
 • Det vil bli lagt vekt på kompetanse og interesse for arbeid med barn/familier


Vi trenger deg som har:

 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid, teamarbeid og kulturforståelse.
 • Evne til nytenkning og til å ta de faglige utfordringer som kontoret til enhver tid står overfor.
 • Evne til å jobbe effektivt med et økende antall henvendelser.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.


Vi tilbyr

 • Gode arbeidsrelasjoner, dyktige og motiverte medarbeidere.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, med lønn fra p.t.  kr 626 100 - 801 300 pr år (ltr 68-79), stillingskode 0794 psykolog med lønn fra p.t. kr  534 400 - 626 100 kr pr år. (ltr 59-68) eller stilllingskode 0795 Spesialpsykolog med lønn fra p.t. kr 604 700 - 702 100 pr år (ltr 66 -74). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Bodø Familievernkontor.
 • Prøvetid på 6 måneder.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.


Kontaktinformasjon

Leder Maria Rolandsen, tlf. 466 15 392 eller e-post mariamargareta.rolandsen@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
20. juni 2021