Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Ambulant Akutteam (AAT), Arendal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Tvedestrand, Arendal og Grimstad samt et team for gruppebehandling basert på skjematerapi og dialektisk atferdsterapi (DBT) i. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutteam (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. Avdelingen har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

AAT tilbyr akutt hjelp som kan bistå førstelinjetjenesten i hele østre Agder. AAT tar imot henvisninger fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. AAT har responstid på fire timer etter mottatt henvisning. AAT bistår også barne- og ungdoms-psykiatrien i helger og kvelder, samt foretar tilsyn ved somatisk avdeling.  AAT jobber ambulant, hvilket betyr at pasienten tilbys vurderinger i eget hjem, hos fastlege, på legevakten eller andre steder. AAT er et flerfaglig team med 6 stillinger for psykologspesialister/psykologer og 6 stillinger for erfarent personell med høgskoleutdanning og relevant videreutdanning. Alle disse arbeider turnus etter oppsatt turnusplan med 35.5 timers arbeidsuke.

I AAT har vi nå ledige 1 x 100 % fast stilling som psykolog/psykologspesialist stilling i Arendal. 
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og behandling av akuttpsykiatriske problemstillinger
 • Ta stilling til om pasient skal innlegges eller tilbys hjemmebehandling
 • Veiledning av pårørende og samarbeid med tjenestene i kommunen samt øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Kortvarig oppfølging av pasienter etter utskrivelse eventuelt til annet tilbud er etablert 


Kvalifikasjoner

 • Autoriserte psykologer, psykologer i spesialiseringsløp eller godkjent psykologspesialister 
 • Vi ønsker en person med erfaring, helst klinisk praksis fra voksenpsykiatri
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS Østre Agders behov
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå
 • Førerkort for personbil
 • Psykologspesialist vil ha fagansvaret,  i teamet, sammen med overlege


Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Faglig nysgjerrig og engasjert 


Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Eliin Møster, teamleder/overlege, tlf. 482 30 926.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. juni 2021