Du er her

Psykolog/Psykologspesialist - 100 % fast

Søndre Land kommune

Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, én time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, frisk luft, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden.

Ønsker du en spennende arbeidsplass, med høy faglig kompetanse og mange spennende arbeidsoppgaver? Søndre Land kommune søker etter en psykolog som skal styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet, med fokus på forebygging og tidlig innsats. Stillingen er plassert i kommunalområde Helse, omsorg og velferd, og organisert i kommunens psykiske helse- og rustjeneste.


Stillingen vil ha arbeidsoppgaver innen:

 • system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell / tjenester inngår i dette arbeidet
 • helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø, deltakelse i Folkehelseprosjektet 2025
 • lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper
 • utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester
 • kommunens psykososiale kriseteam

Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene vil avtales nærmere i dialog mellom deg og arbeidsgiver.


Målgruppe:

 • Kommunens ulike virksomheter og dens fagpersoner, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk, samt trivsel og mestring
 • Innbyggere med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, og grupper
 • Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring


Ønskede kvalifikasjoner

 • Psykolog med embetseksamen, norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring og erfaring fra kommunal praksis er en fordel
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 • Ønskelig med sertifisering innen Cos-P og Cos-I
 • Inneha høy arbeidskapasitet og like å jobbe med tjenesteutvikling
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Personlig egnethet vil vektlegges, herunder selvstendighet, fleksibilitet og samarbeidsevner.


Lønnsbetingelser

Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP), herunder bestemmelser om ferie.

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.


Søknad sendes

Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester skal fremlegges ved intervju.

Dersom du ønsker at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25. Begrunnelsen vil bli vurdert og vi gjør oppmerksom på at generell misnøye med at søknaden blir kjent ikke er tilstrekkelig grunn. Det må foreligge spesielle omstendigheter.


Kontaktpersoner


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. desember 2019