Du er her

Psykologfaglig veileder/teamleder

Lillehammer kommune - Barneverntjenesten

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her

Barneverntjenesten tilbyr foreldreveiledning til foreldre med hjemmeboende barn, foreldre til barn som bor i fosterhjem, fosterforeldre og barn/ungdom. Veilederteamet i barneverntjenesten består per i dag av 5 veiledere med ulik sammensetning av sosial-/helsefaglig kompetanse. Vi søker en teamleder med psykologfaglig kompetanse som kan lede teamet og dets arbeid, samt veilede de ansatte ved behov - både individuelt og i gruppe. 


Arbeidsoppgaver

 • Delta i barneverntjenestens ledergruppe
 • Lede veilederteamet i ukentlige teammøter
 • Følge opp/veilede det enkelte teammedlem regelmessig
 • Gjennomføre veiledning av grupper av ansatte som et forebyggende tiltak
 • Bistå med ventilering og debrifing av ansatte ved behov
 • Bistå barnevernledelsen i de mest kompliserte barnevernssakene
 • Den som ansettes må påregne å ha noen egne saker 


Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis psykologfaglig utdanning, men søkere med utdanning innen familieterapi eller annen relevant utdanning på masternivå vil også kunne vurderes
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid
 • Det er ønskelig med kunnskap om og interesse for barneverntjenestens mandat og arbeid
 • Vi søker en teamleder med interesse for arbeid med barn og familier med stort hjelpebehov


Personlige egenskaper

Vi søker en teamleder som:

 • kan motivere og lede medarbeidere med krevende arbeidsoppgaver
 • kan jobbe strukturert og som har god samarbeids- og formidlingsevne og innehar evne til å finne løsninger i en hektisk hverdag
 • er positiv, engasjert og som liker å jobbe med utfordrende problemstillinger
 • har god kjennskap til øvrig hjelpeapparat
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et solid fagmiljø som er i stadig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til tariffavtale


Kontaktinformasjon: Inger Jevne, tjenesteområdeleder, tlf. 909 66 319


Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. august 2022