Du er her

Psykologfaglig rådgiver / Psykologspesialist

Sykehuset Innlandet HF - DPS Tynset

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

Distriktspsykiatrisk senter Tynset, enhet for allmenpsykiatri består av en poliklinikk med integrert TSB team og en døgnenhet med  5 sengeplasser som tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver.
 
Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Nord–Østerdal er dessuten av de få områdene i Sør-Norge som kan “garantere” skiføre om vinteren. Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets  og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.
 
DPS Tynset har et godt samarbeid med 1 linjetjenesten og andre i vårt opptaksområde. DPS Tynset har trivelige og nyoppussede lokaler, stabil bemanning og god psykiater dekning, men har ledig 100% fast stilling i poliklinikk for:
 
Psykologspesialist med engasjement og  interesse for klinikk,veiledning og fagutvikling.  
 
Oppstart etter avtale.
 
Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter.
 

Arbeidsoppgaver
 • Generell utredning  og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser inkludert  ruslidelser
 • Fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid
 • Veiledning og undervisning
 • Ø-hjelpsvurderinger og tilsyn på somatisk sykehus
 • Deltakelse i avdelingens ledergruppe, inntaksteam og kvalitet og pasientsikkerhetsråd
 • Rådgi avdelingssjef i psykologfaglige spørsmål
 • Bidra til godt tverrfaglig samarbeid   

Kvalifikasjoner
 • Profesjonsstudium i psykologi
 • Spesialisering i klinisk voksen psykologi
 • Klinisk erfaring 
 • God formal- og realkompetanse innen bruk av vanlige utredningsverktøy til diagnostikk / evne-/funksjonsutredninger
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Referanser, min 2 hvorav en fra siste arbeidsgiver 

Personlige egenskaper
 • Trives med tverrfaglig jobbing og ha en samarbeidende stil
 • Løsningsorientert, fleksibel og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter ift.  pasienter og kollegaer 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Faglig oppdaterte,engasjerte og løsningsorienterte  kollegaer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe
 • Ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter
 • Muligheter for fagutvikling og kompetanseheving  
 • Gode arbeidsbetingelser og lønn etter avtale
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

Kontaktinformasjon
 

Lenke til annonsen

 
Søknadsfrist
25. oktober 2020